Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-07-2009 ]

Αρ.Πρωτ.: 43914/29.7.2009 Νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για το υπαίθριο εμπόριο

(Νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για το υπαίθριο εμπόριο)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα  29  Ιουλίου 2009
Α.Π.: 43914

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ      
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                      
ΤΟΠΙΚΗΣ  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ                                            
ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ                                                               
Πληροφορίες:Α. Βλασίδου                                     
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27        
Ταχ. Κώδικας: 101 83  ΑΘΗΝΑ               
Τηλέφωνο: 210-3744828                                  
FAX: 210-3744824           
E-mail : [email protected]
http:// www.ypes.gr
               
                
ΘΕΜΑ: Νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για το υπαίθριο εμπόριο.
ΣΧΕΤ.:  Το με Α.Π. Κ1 – 1287/7-7-2009 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης.
    
     
Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 105/Α/1-7-2009, δημοσιεύθηκε ο νόμος 3769/2009 «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις».
   
Επισημαίνεται ότι στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ και συγκεκριμένα στις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του προαναφερόμενου νόμου, φωτ/φο των οποίων σας αποστέλλουμε συνημμένα, περιλαμβάνονται νέες ρυθμίσεις που αφορούν το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές. Ειδικότερα οι ρυθμίσεις αυτές αντικαθιστούν ή προσθέτουν ορισμένες διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 1, του άρθρου 2 και της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α), όπως ισχύει, της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ/τος 254/2005 (ΦΕΚ 307/Α) καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 1 και της παρ. (Γ) «Απαιτούμενα δικαιολογητικά» του άρθρου 2 του π.δ/τος 51/2006, όπως ισχύει.  
   
Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε, για την ενημέρωση και ανάλογη εφαρμογή των προδιαλαμβανομένων  από τους Ο.Τ.Α χωρικής αρμοδιότητάς σας καθώς και τις Διευθύνσεις & Τμήματα Εμπορίου των Ν.Α.
  
Το παρόν μπορείτε να το αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ. (www.ypes.gr), στη διαδρομή: Το Υπουργείο / Εγκύκλιοι-Αποφάσεις.
O Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κ. Κιντής


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο