Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-02-2007 ]

1103056/10258/1496/Β0014π.ε./12.2.2007 Υπηρεσίες προγραμματιστή – αναλυτή

(Υπηρεσίες προγραμματιστή – αναλυτή)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 12.2.2007
Αρ. Πρωτ.: 1103056/10258/1496/Β0014 π.ε.

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ  ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ  Β΄  «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα
Ταχ. Δ/νση:   Σίνα 2 - 4
Tαx. Kώδικας:  10672  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:    Δ. Κουλούρη        
Τηλέφωνο:  210 36 47 203-5
Fax:  210 36 45 413
e-mail:  [email protected]

 

ΘΕΜΑ :  Υπηρεσίες προγραμματιστή – αναλυτή.
ΣΧΕΤ:  Το από 22.11.2007 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα :

Ο τόπος παροχής υπηρεσιών που συνίσταται στις υπηρεσίες συμβούλων γενικά, μηχανικών ή και άλλων παρόμοιων υπηρεσιών θεωρείται ότι βρίσκεται εκτός του εσωτερικού της χώρας όταν παρέχονται από εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας σε λήπτη υποκείμενο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος  μέλος ή σε οποιοδήποτε λήπτη εγκατεστημένο εκτός της Κοινότητας (άρθρο 14 παρ. 5 περ. η’ σε συνδυασμό με την παρ. 3 περ. γ’ του ως άνω Κώδικα με το οποίο έχει ενσωματωθεί στο εσωτερικό μας δίκαιο η διάταξη του άρθρου 57 της Οδηγίας 2006/112 – αναδιατύπωση Έκτης Οδηγίας ΦΠΑ).  Όπως έχει γίνει εξάλλου δεκτό από τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (C-41/04, C-145/96) η αναφορά σε επαγγέλματα π.χ. μηχανικού γίνεται για να οριστούν οι κατηγορίες υπηρεσιών και εκείνες που είναι όμοιες με αυτές τις οποίες αφορά η διάταξη αυτή ….. μεταξύ των οποίων και ο προγραμματισμός και η ανάπτυξη λογισμικών εντάσσεται στην εν λόγω διάταξη (παρ. 3 περ. γ’ του άρθρου 14).

Ενόψει των ανωτέρω οι συγκεκριμένες υπηρεσίες δημιουργίας λογισμικού, παρακολούθησής του, εγκατάσταση των αναβαθμίσεών του που παρέχετε ως προγραμματιστής – αναλυτής προς αυστριακή εταιρεία επειδή παρέχονται σε λήπτη υποκείμενο στη Αυστρία φορολογούνται εκτός του εσωτερικού της χώρας.  Στο σχετικό στοιχείο που εκδίδεται πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη « Ο Φ.Π.Α. οφείλεται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη της υπηρεσίας  - Άρθρο 15 παρ. 5 περ. η’ του Κώδικα ΦΠΑ».

 

Ο Προϊστάμενος της Δ.νσης

Ευστάθιος Μιχαλόπουλος


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο