Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-11-2009 ]

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.72/2.11.2009 Ασφάλιση βουλευτών

(Ασφάλιση βουλευτών)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 2/11/2009
Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/77

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Προδρομίδου
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 251
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 72

ΘΕΜΑ : «Ασφάλιση βουλευτών»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 «Συνταξιοδοτικά θέματα βουλευτών» του ν.3670/2008 (ΦΕΚ 117 τ.Α') «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους:

Ως γνωστόν με τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 2 του ν. 3234/2004 (ΦΕΚ 52 τ.Α'), οι Βουλευτές οι οποίοι τελούν σε αναστολή άσκησης του επαγγέλματός τους, συνεχίζουν, κατά τη διάρκεια της βουλευτικής θητείας τους, να ασφαλίζονται για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση και πρόνοια στους φορείς κύριας σύνταξης, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας που ασφαλίζονταν πριν την εκλογή τους στο βουλευτικό αξίωμα. Η παράλληλα ασφάλιση με εκείνη των βουλευτών παρέχει και αντίστοιχο συντάξιμο ή ασφαλιστέο χρόνο, στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, κατά περίπτωση.

Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν από την ημερομηνία αναστολής άσκησης του επαγγέλματος των εν λόγω προσώπων λόγω της απόκτησης της βουλευτικής ιδιότητας.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν.3670/2008, προστίθενται στο τέλος της περ. α' της παρ. 17 του άρθρου 2 του ν.3234/2004 εδάφια, όπου ορίζεται ότι, για τον προσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών, λαμβάνονται, ως βάση, ο ασφαλιστέος μισθός ή το τεκμαρτό ημερομίσθιο της αντίστοιχης ασφαλιστικής κλάσης ή κατηγορίας, όπως θα διαμορφώνονταν κάθε φορά, εάν οι Βουλευτές συνέχιζαν, κατά περίπτωση, να απασχολούνται ή να αυτοαπασχολούνται ή να ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και κατά τη διάρκεια της βουλευτικής θητείας τους. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται ασφαλιστέος μισθός ή τεκμαρτό ημερομίσθιο ή το ύψος αυτών υπερβαίνει τον ασφαλιστέο μισθό ή το τεκμαρτό ημερομίσθιο που αντιστοιχούν στην 28η ασφαλιστική κλάση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του ασφαλιστέου μισθού ή του τεκμαρτού ημερομισθίου της κλάσης αυτής.

Τέλος η υποχρέωση καταβολής των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών για κύρια, επικουρική ασφάλιση και πρόνοια, όπως αυτές καθορίζονται από την νομοθεσία του κάθε ασφαλιστικού φορέα, οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 17α, του ν.3234/2004 εβάρυναν τον προϋπολογισμό της Βουλής, έπαυσε, από 1/8/2008 με βάση το άρθρο 2, παρ. 20, του νόμου αυτού (ν.3234/2009) που προστέθηκε με το άρθρο 3, παρ. 4 του κοινοποιούμενου νόμου (ν.3670/2008).

Συνεπώς, η συνέχιση της ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των Βουλευτών από 1/8/08 πραγματοποιείται με έκδοση απόφασης Διευθυντή του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Πλ. Συντάγματος – το οποίο ορίζεται ως αρμόδιο Υποκατάστημα για την υλοποίηση των κοινοποιούμενων διατάξεων – εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα από τους ενδιαφερόμενους Βουλευτές.

Το δικαίωμα των ενδιαφερόμενων να υποβάλλουν σχετικό αίτημα δεν υπόκειται σε χρονικό περιορισμό.
Οι δε αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται στο σύνολό τους (ασφαλισμένου και εργοδότη) από τους ενδιαφερόμενους Βουλευτές στο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Πλ. Συντάγματος με την έκδοση γραμματίου είσπραξης.

Το ανωτέρω Υποκατάστημα είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της καταβολής των αντίστοιχων εισφορών και την ενεργοποίηση του χρόνου ασφάλισης.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο