Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-11-2009 ]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αριθ.103/26.10.2009 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΩΗΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ (Τ.Π.Ξ.)

(ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΩΗΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ (Τ.Π.Ξ.))

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα ,   26 / 10 / 2009
Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1/20 / 102421
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                    
Οργανισμός  Ασφάλισης Ελευθέρων  Επαγγελματιών
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ                            
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                 : ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ                  
ΤΜΗΜΑ                         : ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ                  : ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ          : Σ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ                                  
ΤΗΛ.                              : 210 5274375                                     
FAX                             : 210 5220504                         

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :   103
    
ΘΕΜΑ:«ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΩΗΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ (Τ.Π.Ξ.)»
 
Α) Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών αιτημάτων λόγω θανάτου συνταξιούχων πρώην Τ.Π.Ξ.

Με την εγκύκλιο 75/3-08-2009 δόθηκαν οδηγίες για τη συνταξιοδότηση ασφαλισμένων του πρώην Ταμείου Πρόνοιας Ξενοδόχων.

Επειδή από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος δεν παραδόθηκαν οι φάκελοι των συνταξιούχων του πρώην Τ.Π.Ξ., ούτε κάποιο αρχείο συνταξιοδοτικών αποφάσεων, προκειμένου να γίνει μεταβίβαση συντάξεως σε δικαιοδόχα μέλη λόγω θανάτου συνταξιούχων πρώην Τ.Π.Ξ. θα παρακάμπτεται η διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό Ασφαλιστικής Λειτουργίας (Κ.Α.Λ.) του Οργανισμού ως προς τη συσχέτιση των δικαιολογητικών με τα στοιχεία του φακέλου.

Αφού ακολουθηθούν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τα αρ.πρωτ.ΔΙΟΙΚ/Φ603/795/94845/12.9.2008 και ΔΙΟΙΚ/Φ603/654/71487/10-7-09 έγγραφα της Διεύθυνσης Οικονομικού, θα αντλούνται από την μερίδα συνταξιούχων Τ.Π.Ξ. του ηλεκτρονικού μητρώου τα οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται προκειμένου να γίνει μεταβίβαση της σύνταξης.

Δικαιολογητικά  - Διαδικασία
Όπως ορίζονται στον ΚΑΛ,  άρθρα 18 και 19  αντίστοιχα.

Δικαιούχοι της σύνταξης λόγω θανάτου - Ποσοστά.
Όπως ορίζονται στο Π.Δ. 258/2005άρθρα 23 και 25 αντίστοιχα.

Β) Καταβολή σύνταξης σε συνταξιούχους του Ο.Α.Ε.Ε. και παράλληλα    ασφαλισμένους του Τ.Π.Ξ. κατά την ένταξη του στον Ο.Α.Ε.Ε. και αντίστροφα.

Σύμφωνα με το αρθ.32 του Π.Δ. 258/2005 αν ο συνταξιούχος λόγω γήρατος ή αναπηρίας του Οργανισμού αναλάβει την άσκηση επαγγέλματος που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, τότε αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης.

Επειδή με το Ν.3655/2008 δεν υπήρξε πρόβλεψη αντίστοιχη των μεταβατικών διατάξεων του αρθ. 37, παρ.1,2,3,4,6 του Π.Δ. 258/2005, ώστε να επιλύονται θέματα ταυτόχρονης ασφάλισης και συνταξιοδότησης, παράλληλων συντάξεων ή παράλληλου χρόνου ασφάλισης, σχετικές επισημάνσεις έχουν γίνει στις αρμόδιες υπηρεσίες του εποπτεύοντος Υπουργείου (αρ.πρωτ.ΔΙΠΣΥΝ/Φ11/59 /121184/26.11.2008 έγγραφο).
Σε αναμονή σχετικής νομοθετικής ρύθμισης και προκειμένου να αποφευχθούν δυσχέρειες στη χορήγηση  των συντάξεων, το Δ.Σ. του Οργανισμού με την αρ.982/86/12.10.2009 απόφασή του αποφάσισε ώστε να καταβάλλονται κανονικά οι συντάξεις των συνταξιούχων του Ο.Α.Ε.Ε. οι οποίοι τυγχάνουν ασφαλισμένοι του Τ.Π.Ξ. κατά την ένταξη του στον Ο.Α.Ε.Ε. και αντίστροφα .

Παρακαλούμε για την εφαρμογή των ανωτέρω.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
 Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  
 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ι.  ΜΑΡΙΑ

Η ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ     Ο ΠΡΟΪΣΤ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ       Ο ΠΡΟΪΣΤ/ΝΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
α.α.                          
      Σ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ                     Ε. ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ                    ΑΘ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ       Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο