Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-11-2009 ]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αριθ.100/9.10.2009 Ασφαλιστική αντιμετώπιση υπηκόων τρίτων χωρών στις περιπτώσεις αιτήματος ανανέωσης άδειας διαμονής

(Ασφαλιστική αντιμετώπιση υπηκόων τρίτων χωρών στις περιπτώσεις αιτήματος ανανέωσης άδειας διαμονής)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΑΘΗΝΑ   9/10/09   
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/234/99869                                                                                  
                                                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧ.&ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ)
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ                                                                                   
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18                    
ΠΛΗΡΟΦ: Α.ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ                                                          
ΤΗΛΕΦ: 210 5229978
FAX: 210 5285599                                                                 
                                                                                                                                    
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:   100

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστική αντιμετώπιση υπηκόων τρίτων χωρών στις περιπτώσεις αιτήματος ανανέωσης άδειας διαμονής».
                  

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας αναφορικά με τη δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση των υπηκόων τρίτων χωρών στις περιπτώσεις απόρριψης αιτήματος ανανέωσης άδειας διαμονής, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Σύμφωνα με το αριθμ. πρ. Φ80000/21109/1114/15.9.2009 έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μια από τις βασικότερες αρχές του ασφαλιστικού  δικαίου είναι η υποχρεωτικότητα και η καθολικότητα της ασφάλισης. Η άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος στην Ελλάδα συνεπάγεται για τον εργαζόμενο, συνταξιούχο ή τον απασχολούμενο, την υποχρεωτική ασφάλισή του στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, ανεξάρτητα από τη θέλησή του, την ηλικία του, την ιδιότητα του, το ύψος του εισοδήματος του και χωρίς να εξετάζεται εκ των προτέρων εάν ο ασφαλισμένος θα δικαιωθεί τελικά σύνταξης.

Στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται όλα τα φυσικά πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών, αδιακρίτως φύλου και υπηκοότητας, που ασκούν τη δραστηριότητα του επαγγελματία βιοτέχνη, εμπόρου και αυτοκινητιστή στην Ελλάδα, η λήξη δε της ασφαλιστικής σχέσης του ασφαλισμένου με τον Οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Π.Δ. 258/2005 (Καταστατικό του ΟΑΕΕ ), επέρχεται με την οριστική διακοπή του υπαγόμενου στην ασφάλιση του Οργανισμού επαγγέλματος.

Επομένως, εφόσον δεν έχει γίνει διακοπή του επαγγέλματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και αποδεδειγμένα τα ανωτέρω πρόσωπα συνεχίζουν την άσκηση του επαγγέλματος, οι ασφαλιστικές εισφορές είναι απαιτητές ακόμη και για το διάστημα μετά τη λήξη της νόμιμης άδειας διαμονής, αφού εξακολουθούν και υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

Κατά συνέπεια οι Υπηρεσίες του Οργανισμού μπορούν να ρυθμίζουν και οφείλουν να εισπράττουν με κάθε νόμιμο τρόπο τις οφειλές των εν λόγω ασφαλισμένων.

Της παρούσης να λάβουν γνώση ενυπόγραφα οι υπάλληλοι της μονάδας σας.
           
    

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ


Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ι. ΜΑΡΙΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο