Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-06-2009 ]

1052846/252/0015/22.6.2009 Επιβολή κυρώσεων για μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή της κατάστασης των σημαινόμενων παραστατικών με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ του ν.1809/1988 βάσει των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003

(Επιβολή κυρώσεων για μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή της κατάστασης των σημαινόμενων παραστατικών με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ του ν.1809/1988 βάσει των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1052846/252/0015/22.6.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Επιβολή κυρώσεων για μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή της κατάστασης των σημαινόμενων παραστατικών με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ του ν.1809/1988 βάσει των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003.Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο ρωτάτε ποιο είναι το πρόστιμο το οποίο πρέπει να επιβληθεί στις περιπτώσεις μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής της κατάστασης των σημαινόμενων παραστατικών με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ του ν.1809/1988, βάσει των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6α΄ της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003 τα πρόσωπα που υπάγονται στην απόφαση αυτή υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης – κατάστασης εις διπλούν στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας, στην οποία αναγράφονται κατά εγκατάσταση τα είδη, οι σειρές και οι αύξοντες αριθμοί έναρξης αρίθμησης των στοιχείων που εκδίδονται και σημαίνονται με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ.

2. Ενόψει των ανωτέρω και βάσει των διατάξεων των παραγράφων 5 και 8 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 προκύπτει ότι:

α) Η μη υποβολή της κατάστασης των σημαινόμενων παραστατικών με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ του ν.1809/1988 όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003 θεωρείται ως έκδοση αθεώρητων φορολογικών στοιχείων και συνεπώς επιβάλλεται το πρόστιμο που προβλέπουν οι διατάξεις του ν.2523/1997 για την έκδοση αθεώρητων στοιχείων [άρθρο 5, παράγραφοι 5 (περ.β΄) και 8 (περ.β΄)] κατά περίπτωση.
Σημειώνεται ιδιαίτερα, ότι η κρίση περί της «παραδρομής» ή μη, που μνημονεύεται στις προαναφερθείσες διατάξεις του ν.2523/1997, για τον τελικό προσδιορισμό του προστίμου που θα καταλογισθεί ή όχι, εξαρτάται απόλυτα από τα πραγματικά περιστατικά και δεδομένα που απαρτίζουν την κάθε περίπτωση και κατά συνέπεια, από τα αρμόδια όργανα για την επιβολή του προστίμου.
β) Για την εκπρόθεσμη υποβολή της κατάστασης σημαινόμενων παραστατικών, η οποία ως παράβαση δεν εξομοιώνεται με έκδοση αθεωρήτων, εφόσον θεωρηθεί ότι οφείλεται σε παραδρομή, μπορεί να μην επιβληθεί πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 5, περιπτ. ζ΄ του ν.2523/1997, διαφορετικά επιβάλλεται ένα γενικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου κυμαίνεται ανάλογα με την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων, για παράβαση των οριζομένων στην απόφαση ΠΟΛ.1082/2003 εφόσον τα εκδοθέντα στοιχεία είναι «επίσημα» (καταχωρημένα στα βιβλία κ.λπ.).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο