Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-05-2009 ]

1047163/220/25.5.2009 Χρόνος αναγωγής παράβασης διατάξεων του Κ.Β.Σ.

(Χρόνος αναγωγής παράβασης διατάξεων του Κ.Β.Σ.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Χρόνος αναγωγής παράβασης διατάξεων του Κ.Β.Σ.


Με το ανώτερο σχετικό έγγραφό σας μας γνωρίζετε ότι κατά τον έλεγχο που έγινε από την ΥΠ.Ε.Ε. σε επιτηδευματία στις 29-05-2008, επιδόθηκε γραπτή πρόσκληση προσκόμισης κι επίδειξης του υπ. αριθ. 349/09-12-2003 φορολογικού στοιχείου το οποίο δεν προσκομίστηκε με αποτέλεσμα να δυσχεράνει τον φορολογικό έλεγχο. Σε σχέση με την προαναφερόμενη παράβαση ζητάτε να σας γνωρίσουμε αν το πρόστιμο θα καταλογιστεί βάσει της κατηγορίας βιβλίων που τηρούσε κατά την έκδοση του εν λόγω στοιχείου (το 2003 τηρούσε Β’ κατηγορίας βιβλία) ή κατά την επίδοση της πρόσκλησης (το 2008 τηρούσε Γ΄ κατηγορίας βιβλία). Αναφορικά με το θέμα αυτό σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με το ε’ εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 ορίζεται ο συντελεστής βαρύτητας σε μη επίδειξη των βιβλίων και στοιχείων την πρώτη φορά μετά από προηγούμενη πρόσκληση, σε δύο (2) και για καθεμία από τις επόμενες δύο φορές σε πέντε (5).

2. Περαιτέρω σύμφωνα με τη δικαστηριακή, αλλά και τη διοικητική νομολογία κρίσιμος χρόνος για την επιβολή προστίμου είναι ο χρόνος, κατά τον οποίο συντελέσθηκε η παράβαση (Σ.τ.Ε. 3058/1990, Σ.τ.Ε. 252/1969, εγγ.1129041/967/30.12.1997).

3. Εν κατακλείδι, το ύψος του προστίμου σχετικά με τη μη επίδειξη στοιχείου που ζητήθηκε με έγγραφη πρόσκληση από τον επιτηδευματία, με ημερομηνία 24 – 5 – 2008, θα καταλογιστεί με βάση υπολογισμού την κατηγορία των βιβλίων που ο επιτηδευματίας τηρούσε το χρόνο που τελέστηκε η παράβαση, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση το πρόστιμο θα καταλογιστεί με βάση υπολογισμού για υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας (880 ευρώ) και με συντελεστή βαρύτητας δύο (2).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο