Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-05-2009 ]

1041160/203/13.5.2009 Πρόστιμο που επιβάλλεται επί εμφάνισης αθροιστικών λαθών στο βιβλίο εσόδων – εξόδων και συνέπειες στο κύρος των βιβλίων

(Πρόστιμο που επιβάλλεται επί εμφάνισης αθροιστικών λαθών στο βιβλίο εσόδων – εξόδων και συνέπειες στο κύρος των βιβλίων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1041160/203/13.5.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Πρόστιμο που επιβάλλεται επί εμφάνισης αθροιστικών λαθών στο βιβλίο εσόδων – εξόδων και συνέπειες στο κύρος των βιβλίων.


Με την από 22.4.2009 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι σε χειρόγραφο βιβλίο εσόδων – εξόδων εμφανίζεται αθροιστικό λάθος στο σκέλος των εξόδων με επαύξησή τους και το αυξημένο σύνολο μεταφέρεται στη φορολογική δήλωση του οικείου οικονομικού έτους και ζητάτε να σας γνωρίσουμε:
α) Την παράβαση που καταλογίζεται για την εν λόγω πλημμέλεια και το ύψος του προστίμου που επιβάλλεται.
β) Τις συνέπειες αυτής στο κύρος των βιβλίων.
Επί των ερωτημάτων αυτών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992 – ΦΕΚ 84 Α΄) ορίζεται μεταξύ των άλλων ότι δεν λογίζεται ως ανεπάρκεια ή ανακρίβεια των βιβλίων οι πράξεις της περίπτωσης η’ της ιδίας παραγράφου, όταν από αυτές δεν μειώνεται το φορολογικό αποτέλεσμα. Πράξη της περίπτωση η΄ είναι εκτός των άλλων και η εμφάνιση αθροιστικού λάθους στο βιβλίο εσόδων – εξόδων.

2. Από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. δεν προβλέπεται υποχρέωση άθροισης των στηλών στο χειρόγραφο ή στο μηχανογραφικά τηρούμενο βιβλίο εσόδων – εξόδων και η διενέργεια αυτής από τον επιτηδευματία θεωρείται ότι γίνεται προαιρετικά. Στην περίπτωση που η άθροιση αυτή είναι ανακριβής υπάρχει πλημμέλεια ως προς την ορθότητα του περιεχομένου του βιβλίου εσόδων – εξόδων, ανεξάρτητα από το εάν τα μεγέθη μεταφέρθηκαν σωστά στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Η εν λόγω πλημμέλεια συνιστά μία γενική παράβαση πλημμελούς τήρησης του βιβλίου εσόδων – εξόδων. Η παράβαση αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως «τυπική παράβαση» σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 εφόσον οφείλεται σε παραδρομή ή συγγνωστή πλάνη και από τη λαθεμένη αυτή άθροιση δεν μειώνεται το φορολογικό αποτέλεσμα οπότε δεν αποτελεί λόγο ανακρίβειας των τηρουμένων βιβλίων ή δεν καθιστά εξαιρετικά δυσχερείς τις ελεγκτικές επαληθεύσεις.

3. Έπειτα από τα προαναφερόμενα για την εμφάνιση αθροιστικού λάθους στο σκέλος των εξόδων με συνέπεια τη μείωση εξ΄ αυτού του φορολογικού αποτελέσματος καταλογίζεται μία γενική παράβαση και επιβάλλεται το πρόστιμο της κατηγορίας των βιβλίων που ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθου 5 του ν.2523/1997 και με συντελεστή βαρύτητας το ένα (1), δηλαδή 586 ευρώ.
Επιπλέον σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 30 η εμφάνιση του αθροιστικού λάθους που εξ’ αιτίας του μειώνεται το φορολογικό αποτέλεσμα αποτελεί λόγο ανακρίβειας των βιβλίων. Σημειώνεται ότι η κρίση εν τέλει των βιβλίων ως ανακριβών είναι θέμα που κρίνεται από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. με βάση τα πραγματικά περιστατικά και δεδομένα


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο