Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-04-2009 ]

1032686/150/0015/28.4.2009 Καταλογισμός παραβάσεων του Κ.Β.Σ. σε βάρος υποκρυπτόμενου προσώπου σε έκδοση εικονικών (ως προς το πρόσωπο του εκδότη) φορολογικών στοιχείων

(Καταλογισμός παραβάσεων του Κ.Β.Σ. σε βάρος υποκρυπτόμενου προσώπου σε έκδοση εικονικών (ως προς το πρόσωπο του εκδότη) φορολογικών στοιχείων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1032686/150/0015/28.4.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Καταλογισμός παραβάσεων του Κ.Β.Σ. σε βάρος υποκρυπτόμενου προσώπου σε έκδοση εικονικών (ως προς το πρόσωπο του εκδότη) φορολογικών στοιχείων.Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 4108/13.3.2009 (εισερχόμενο 1032686/23.3.2009) έγγραφό σας με το οποίο θέτετε υπόψη μας ότι επιτηδευματίας (τον οποίο χαρακτηρίζετε με το έγγραφό σας ως «υποκρυπτόμενο») διενεργεί πώληση αγαθών στο όνομα και με φορολογικά στοιχεία εικονικής επιχείρησης προς τρίτο πρόσωπο και περαιτέρω ρωτάτε εάν πέραν του καταλογισμού σε βάρος του ανωτέρω επιτηδευματία των κυρώσεων της παρ.10β του άρθρου 5 του ν.2523/1997 περί έκδοσης εικονικών στοιχείων πρέπει να καταλογισθεί και πρόστιμο για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, δεδομένου ότι ο («υποκρυπτόμενος») «εκδότης» είναι ο επιτηδευματίας ο οποίος πράγματι προέβη στην εν λόγω συναλλαγή, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όπως προκύπτει από την παρ. 4 του άρθρου 19 του ν.2523/1997, ένα στοιχείο μπορεί να είναι εικονικό είτε ως προς τα πρόσωπα που φέρονται ότι συναλλάσσονται είτε ως προς την ίδια τη συναλλαγή. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.10β του ν.2523/1997, καταρχήν, η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων συνιστά ιδιάζουσα φορολογική παράβαση και επισύρει πρόστιμο που ισούται με το διπλάσιο της αξίας του κάθε στοιχείου εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη των οκτακοσίων ογδόντα ευρώ.

2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 40 του ν.3220/2004, «επί εικονικών φορολογικών στοιχείων τα οποία
φέρονται ότι εκδόθηκαν από εικονική εταιρία, κοινοπραξία, κοινωνία ή άλλη οποιασδήποτε άλλης μορφής επιχείρηση ή από οπουδήποτε φυσικό ή νομικό ή άλλης μορφής πρόσωπο, εφόσον τα πρόσωπα αυτά αποδεικνύουν ότι είναι παντελώς αμέτοχα με τη συγκεκριμένη συναλλαγή, οι αναλογούντες φόροι, τέλη και εισφορές και γενικά οι κάθε είδους φορολογικές επιβαρύνσεις και διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται, καθώς και η ποινική δίωξη ασκείται αποκλειστικά κατά του πραγματικού υπόχρεου που υποκρύπτεται και όχι κατά του φερόμενου εκδότη».

3. Συνεπώς, το προβλεπόμενο πρόστιμο επιβάλλεται στον «πραγματικό εκδότη» στοιχείου, που χαρακτηρίζεται εικονικό ως προς το πρόσωπο, ακριβώς επειδή αυτός δεν εξέδωσε τα ορθά φορολογικά στοιχεία, αλλά ψευδή στο όνομα είτε τρίτου υπαρκτού αλλά μη εμπλεκόμενου προσώπου είτε στο όνομα ανύπαρκτου προσώπου. Στόχος της διάταξης αυτής είναι να τιμωρηθεί ο «πραγματικός έκδοτης» για την όλη του συμπεριφορά και επομένως με τον καταλογισμό της παράβασης αυτής, η οποία άλλωστε επισύρει πρόστιμο διπλάσιο της αξίας του κάθε στοιχείου, εξαντλείται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων. Μάλιστα από τις προαναφερθείσες διατάξεις του ν.3220/2004 δεν φαίνεται ότι σκοπός είναι να αντιμετωπίσει τον «ψευδοεκδότη» ως παραβάτη που δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία, αλλά ως «πραγματικό εκδότη» που εξέδωσε τα στοιχεία, πλην όμως υπό ψευδή επωνυμία. Με άλλα λόγια, το πνεύμα της διάταξης αυτής είναι να τιμωρηθεί το πρόσωπο αυτό, και μάλιστα αυστηρά, τόσο για αυτά που παρανόμως έπραξε όσο και για εκείνα που νομίμως έπρεπε να πράξει. Για τους παραπάνω λόγους δεν καταλογίζεται παράβαση περί μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων στο πρόσωπο εκείνου στο οποίο καταλογίζεται παράβαση περί έκδοσης εικονικών ως προς το πρόσωπο του εκδότη στοιχείων.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο