Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-10-2008 ]

1101676/572/0015/21.10.2008 Συντελεστής βαρύτητας που εφαρμόζεται επί καταλογισμού παραβάσεων για μη επίδειξη των βιβλίων και των στοιχείων μετά από πρόσκληση όταν αυτή κοινοποιείται σε διαφορετική χρήση, στα πλαίσια όμως του ίδιου ελέγχου

(Συντελεστής βαρύτητας που εφαρμόζεται επί καταλογισμού παραβάσεων για μη επίδειξη των βιβλίων και των στοιχείων μετά από πρόσκληση όταν αυτή κοινοποιείται σε διαφορετική χρήση, στα πλαίσια όμως του ίδιου ελέγχου)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1101676/572/0015/21.10.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Συντελεστής βαρύτητας που εφαρμόζεται επί καταλογισμού παραβάσεων για μη επίδειξη των βιβλίων και των στοιχείων μετά από πρόσκληση όταν αυτή κοινοποιείται σε διαφορετική χρήση, στα πλαίσια όμως του ίδιου ελέγχου.Με το 13667/27-8-2008 έγγραφό σας, που περιήλθε στην Υπηρεσία μας στις 10/10/2008, μας γνωρίζετε ότι σε επιχείρηση αρμοδιότητάς σας επιβλήθηκε πρόστιμο μη επίδειξης των βιβλίων και των στοιχείων της μετά από πρόσκληση που κοινοποιήθηκε εντός του έτους 2007 και η δεύτερη επαναληπτική πρόσκληση του ίδιου ελέγχου κοινοποιήθηκε στην επιχείρηση εντός του έτους 2008 και ζητάτε να σας γνωρίσουμε αν ο συντελεστής βαρύτητας που θα εφαρμοστεί, σε περίπτωση καταλογισμού της παράβασης για τη δεύτερη πρόσκληση, είναι πέντε (5) ή επειδή για τη χρήση που αφορά η δεύτερη πρόσκληση είναι η πρώτη παράβαση ο συντελεστής βαρύτητας είναι δύο (2).
Επί του ερωτήματός σας αυτού σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 ορίζεται ότι για τις Γενικές Παραβάσεις λαμβάνεται υπόψη η Βάση Υπολογισμού Νο 1 και εφαρμόζεται ο συντελεστής βαρύτητας με αριθμητική τιμή ένα (1). Kατ΄ εξαίρεση σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ του δευτέρου εδαφίου της ιδίας παραγράφου, άρθρου και νόμου ο συντελεστής βαρύτητας σε μη επίδειξη των βιβλίων και στοιχείων την πρώτη φορά μετά από προηγούμενη πρόσκληση ορίζεται σε δύο (2) και για κάθε μία από τις επόμενες δύο φορές σε πέντε (5).
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές και τα όσα έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση (Σχετ. έγγραφο 1006567/46/25.2.2008) ο συντελεστής βαρύτητας που εφαρμόζεται στην επιβολή του προστίμου επί μη επίδειξης των βιβλίων και στοιχείων μετά από πρόσκληση ακολουθεί τη σειρά διάπραξης της παράβασης χωρίς να εξετάζεται το είδος των βιβλίων και των στοιχείων που αναφέρονται στις προσκλήσεις ή οι χρήσεις που αφορούν. Ομοίως δεν εξετάζεται αν η πρόσκληση για επίδειξη κοινοποιείται από τον ίδιο ή διαφορετικό έλεγχο.
3. Έπειτα από τα προαναφερόμενα λαμβάνοντας υπόψη και την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων που διέπει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.2523/1997, τόσο για τον καταλογισμό της παράβασης (γενικής ή αυτοτελούς) όσο και για την επιβολή του προστίμου και επιπλέον ότι με τις σχετικές διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 6 του ιδίου άρθρου και νόμου δεν ορίζεται διαφορετικά, η κλιμάκωση του συντελεστή βαρύτητας που ορίζεται από τις διατάξεις αυτές αφορά παραβάσεις μη επίδειξης των βιβλίων και στοιχείων μετά από πρόσκληση που διαπράττονται εντός της ίδιας διαχειριστικής περιόδου. Έτσι για την εφαρμογή του συντελεστή βαρύτητας εξετάζεται η χρήση εντός της οποίας δημιουργείται η υποχρέωση της επίδειξης και όχι η χρήση εντός της οποίας εκδίδεται η Απόφαση Επιβολής Προστίμου και ακολουθεί τη σειρά διάπραξης της παράβασης εντός της ίδιας χρήσης.
4. Συνεπώς στην επιχείρηση που αναφέρεστε εάν τελικά καταλογιστεί παράβαση μη επίδειξης των βιβλίων εντός της χρήσης 2008 θα επιβληθεί πρόστιμο με συντελεστή βαρύτητας δύο (2), αφού αυτή αφορά παράβαση μη επίδειξης των βιβλίων για πρώτη φορά εντός της χρήσης αυτής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι σε προγενέστερη χρήση για την μη επίδειξη των ίδιων βιβλίων και στοιχείων στο ίδιο έλεγχο επιβλήθηκε πρόστιμο μη επίδειξής τους συντελεστή βαρύτητας επίσης δύο (2).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο