Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-09-2008 ]

1087749/452/0015/8.9.2008 Μη αναγραφή στο πρόσθετο βιβλίο κίνησης πελατών (πόρτας) της πιθανής ημερομηνίας αναχώρησης – Είδος παράβασης

(Μη αναγραφή στο πρόσθετο βιβλίο κίνησης πελατών (πόρτας) της πιθανής ημερομηνίας αναχώρησης – Είδος παράβασης)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1087749/452/0015/8.9.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Μη αναγραφή στο πρόσθετο βιβλίο κίνησης πελατών (πόρτας) της πιθανής ημερομηνίας αναχώρησης – Είδος παράβασης.


Απαντώντας στο 1575/19-8-2008 έγγραφό σας αναφορικά με το θέμα σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) ορίζεται μεταξύ άλλων ότι ο εκμεταλλευτής ξενοδοχείου, ξενώνα, επιπλωμένων διαμερισμάτων και οικιών, τηρεί βιβλίο κίνησης πελατών (πόρτας), στο οποίο καταχωρεί το ονοματεπώνυμο του πελάτη, το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία εκείνου κατ’ εντολή του οποίου διαμένει ο πελάτης (ένοικος), την ημερομηνία άφιξης και αναχώρησής του και τον αριθμό του δωματίου.
2. Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν.3052/2002 οι οποίες συμπλήρωσαν τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 17 του Κ.Β.Σ. και ερμηνεύτηκαν με την εγκύκλιό μας 1099747/840/ΠΟΛ.1271/12.12.2002 από 1/1/2003 στο βιβλίο κίνησης πελατών (πόρτας), αναγράφεται με την άφιξη του πελάτη εκτός των άλλων δεδομένων και η πιθανή ημερομηνία αναχώρησής του (κατά δήλωσή του). Σε περίπτωση αλλαγής της ημερομηνίας αναχώρησης διενεργείται σχετική καταχώρηση με τη νέα ημερομηνία αναχώρησης. Σημειώνεται ότι παρέλκει η καταχώρηση της ημερομηνίας αναχώρησης (πραγματικής) όταν αυτή συμπίπτει με την αναγραφόμενη «πιθανή ημερομηνία» αναχώρησης (έγγραφα 1011878/148/0015/4.2.2003, 1103884/1161/0015/25-11-2003).
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του Ν.2523/1997 θεωρείται αυτοτελής παράβαση η κάθε μη καταχώρηση ή η ανακριβής καταχώρηση των στοιχείων που προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής, στα πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. και τις αποφάσεις του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση νόμου και καθιερώνουν την υποχρέωση τήρησης πρόσθετων βιβλίων. Η μη καταχώρηση στα πρόσθετα βιβλία του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον έχουν εκδοθεί τα στοιχεία εσόδου, θεωρείται γενική παράβαση.
4. Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων με την παράγραφο 4 της ερμηνευτικής εγκυκλίου 1083807/607/0015/ΠΟΛ.1239/16.10.2002 διευκρινίστηκε ότι η ημερομηνία αναχώρησης και άφιξης του πελάτη είναι από τα στοιχεία εκείνα του βιβλίου πελατών (πόρτας) που προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής. Αυτονόητο είναι ότι τέτοιο στοιχείο είναι και η πιθανή ημερομηνία αναχώρησης του πελάτη.
5. Ενόψει των ανωτέρω η μη καταχώρηση της πιθανής ημερομηνίας αναχώρησης του πελάτη στο πρόσθετο βιβλίο πελατών (πόρτας) συνιστά αυτοτελή παράβαση, εφόσον δεν έχουν εκδοθεί τα στοιχεία εσόδου. Στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί τα στοιχεία εσόδου η παράλειψη αυτή συνιστά γενική παράβαση.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο