Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-07-2008 ]

1049342/307/0015/7.7.2008 Σχετικά με την επιβολή προστίμου σε πρόσωπο – συναυτουργό στην έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων ως προς το πρόσωπο του εκδότη

(Σχετικά με την επιβολή προστίμου σε πρόσωπο – συναυτουργό στην έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων ως προς το πρόσωπο του εκδότη)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1049342/307/0015/7.7.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Σχετικά με την επιβολή προστίμου σε πρόσωπο – συναυτουργό στην έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων ως προς το πρόσωπο του εκδότη.


Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό έγγραφό σας αναφορικά με το ερώτημα που διατυπώνετε και ειδικότερα τι προβλέπεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2523/1997, σχετικά με τον καταλογισμό παραβάσεων του Κ.Β.Σ., στην περίπτωση ύπαρξης συναυτουργού στην έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων ως προς το πρόσωπο του εκδότη, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1.Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του ν.2523/1997, στο πρόστιμο που ορίζεται από τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ.2 του άρθρου αυτού, υπόκειται και ο διευθυντής ή οποιοσδήποτε άλλος μισθωτός των υπόχρεων της παρ.1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. ή ο νομικός ή ο λογιστικός ή ο φορολογικός ή ο οικονομικός σύμβουλος και εν γένει κάθε τρίτος, ο οποίος αποδεδειγμένα συμπράττει στις πράξεις ή στις παραλείψεις που έχουν ως συνέπεια τα βιβλία και τα στοιχεία να μην εμφανίζουν την πραγματική κατάσταση.
2. Συνεπώς, στον συναυτουργό στην έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων ως προς το πρόσωπο του εκδότη, επιβάλλεται το πρόστιμο που ορίζεται από τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ.2 του άρθρου 5 του ν.2523/1997, πρόστιμο δηλαδή ανάλογο της κατηγορίας των βιβλίων που υποχρεούται να τηρεί ή να μην τηρεί (απαλλασσόμενος) ο επιτηδευματίας – εκδότης, στον οποίο παρείχε τη συνεργία ( ο συναυτουργός) στην έκδοση των εν λόγω εικονικών ως προς το πρόσωπο του εκδότη φορολογικών στοιχείων.
Τέλος, το παρόν με φωτοτυπία του εγγράφου της Δ.Ο.Υ και των συνημμένων σε αυτό κοινοποιείται στη Δ/νση Ελέγχου για τις τυχόν δικές της ενέργειες.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο