Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-05-2008 ]

1047985/297/0015/7.5.2008 Επιβολή προστίμου επί εκπρόθεσμης υποβολής αντιτύπων ημερολογίου διαφημίσεων που αφορούν περισσότερα του ενός μέσα ενημέρωσης

(Επιβολή προστίμου επί εκπρόθεσμης υποβολής αντιτύπων ημερολογίου διαφημίσεων που αφορούν περισσότερα του ενός μέσα ενημέρωσης)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1047985/297/0015/7.5.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Επιβολή προστίμου επί εκπρόθεσμης υποβολής αντιτύπων ημερολογίου διαφημίσεων που αφορούν περισσότερα του ενός μέσα ενημέρωσης.Απαντώντας στο 12234/17-4-2008 έγγραφό σας αναφορικά με το θέμα, σας διευκρινίζουμε ότι τα αναφερόμενα στο 1025757/164/0015/14.3.2008 έγγραφό μας ισχύουν ανάλογα και στην περίπτωση της εκπρόθεσμης υποβολής αντιτύπων ημερολογίου διαφημίσεων που αφορούν περισσότερα του ενός μέσα ενημέρωσης. Έτσι για την εκπρόθεσμη υποβολή στη Δ.Ο.Υ. αντιτύπων ημερολογίου διαφημίσεων που αφορούν διαφορετικά μέσα ενημέρωσης (περιοδικά, εφημερίδες κ.λ.π.), εφόσον αυτά υποβάλλονται ταυτόχρονα, επιβάλλεται ένα ενιαίο πρόστιμο ανά διαχειριστική περίοδο ανάλογο της κατηγορίας των βιβλίων, ανεξάρτητα από το πλήθος των υποβαλλομένων αντιτύπων και των μέσων που αφορούν.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο