Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-04-2008 ]

1042701/264/0015/21.4.2008 Έκδοση αθεώρητων φορτωτικών

(Έκδοση αθεώρητων φορτωτικών)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1042701/264/0015/21.4.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Έκδοση αθεώρητων φορτωτικών.


Απαντώντας στην από 10.4.2008 αίτηση σας με την οποία μας γνωρίζετε ότι μετά από έλεγχο που πραγματοποίηση η ΥΠ.Ε.Ε…… διαπίστωσε παράβαση μη καταχώρισης αθεώρητων φορτωτικών σε θεωρημένη κατάσταση αποστολής αγαθών και ρωτάτε σχετικά με το επιβαλλόμενο σε αυτή την περίπτωση πρόστιμο, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι για τη μεταφορά των αγαθών το μεταφορικό γραφείο ή ο διαμεταφορέας, όταν η φόρτωση γίνεται από τις εγκαταστάσεις του, εκδίδει διπλότυπη κατάσταση αποστολής αγαθών, στην οποία αναγράφει το είδος και τους αριθμούς των δεμάτων, το είδος και την ποσότητα των μεταφερομένων αγαθών και τον τόπο του προορισμού τους.
2. Περαιτέρω, στις διατάξεις της παραγράφου η΄ του άρθρου 1 της Α.Υ.Ο.Ο. 1051083/550/ΠΟΛ.1083/2.6.2003 προβλέπεται ότι απαλλάσσονται της θεώρησης τα μεταφορικά γραφεία για τα στοιχεία του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ., με την υποχρέωση να τηρούν θεωρημένη τη διπλότυπη κατάσταση αποστολής αγαθών, ανεξάρτητα εάν η φόρτωση γίνεται από τις εγκαταστάσεις τους η όχι, στην οποία θα αναγράφεται εκτός των άλλων στοιχείων και ο αύξων αριθμός της φορτωτικής ή άλλων στοιχείων του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ. καθώς και η αξία αυτών μέχρι το τέλος της επόμενη ημέρας έκδοσής τους.
3. Ανεξάρτητα από τα προαναφερθέντα, αναφορικά με το συγκεκριμένο ερώτημα σάς θέτουμε υπόψη ότι η Υπηρεσία μας δεν μπορεί να διατυπώσει άποψη ως προς την τυχόν πραγματοποίηση ή μη της παράβασης από την επιχείρησή σας, το χαρακτηρισμό αυτής και το επιβλητέο εν προκειμένω πρόστιμο, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο σχετίζεται με την εκτίμηση και αξιολόγηση πραγματικών περιστατικών και δεδομένων και συνεπώς οποιαδήποτε από μέρους μας άποψη επί της ουσίας της υπόθεσης θα αποτελούσε ανεπίτρεπτη υποκατάσταση του ρόλου των αρμοδίων οργάνων (ΥΠΕΕ, Δ.Ο.Υ., Διοικητικών Δικαστηρίων).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο