Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-04-2008 ]

1044138/267/0015/16.4.2008 Καταλογισμός παραβάσεων σε επιτηδευματίες κατ’ εφαρμογή της αριθ. 1059817/458/ΠΟΛ. 1088/0015/27.6.2006 εγκυκλίου

(Καταλογισμός παραβάσεων σε επιτηδευματίες κατ’ εφαρμογή της αριθ. 1059817/458/ΠΟΛ. 1088/0015/27.6.2006 εγκυκλίου)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1044138/267/0015/16.4.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Καταλογισμός παραβάσεων σε επιτηδευματίες κατ’ εφαρμογή της αριθ. 1059817/458/ΠΟΛ. 1088/0015/27.6.2006 εγκυκλίου.


Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο ζητάτε διευκρινίσεις σχετικά με τον καταλογισμό κυρώσεων-παραβάσεων κατ’ εφαρμογή της αριθμ. 1059817/458/ΠΟΛ.1088/27.6.2006 εγκυκλίου σε ελεγχόμενες επιχειρήσεις που εντάσσονται στις διατάξεις των Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003 και ΠΟΛ.1083/2.6.2003, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6.ε. της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003 και της παραγράφου 7.β. της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003, κάθε νέο διαχειριστικό έτος που αρχίζει μετά την 31/12/2003 και εφεξής οι επιτηδευματίες που εμπίπτουν στις διατάξεις των αποφάσεων αυτών, συνεχίζουν την έκδοση αθεώρητων στοιχείων.
Στο τέλος του πέμπτου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους σε περίπτωση ύπαρξης χρεών ή μη επίδοσης δηλώσεων κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 36 παρ.8 του Κ.Β.Σ., οι επιτηδευματίες αυτοί συνεχίζουν με ευθύνη τους την έκδοση των στοιχείων τους κατ’ εφαρμογή των αποφάσεων. Από την πρώτη ημέρα του έβδομου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους και εφόσον εξακολουθεί η ύπαρξη των ανωτέρω υποχρεώσεων, εφαρμογή έχουν όλες οι διατάξεις περί έκδοσης αθεώρητων στοιχείων για τα στοιχεία που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

2. Οι προαναφερόμενες διατάξεις προβλέπουν τον αυτοέλεγχο των επιτηδευματιών που εμπίπτουν στις διατάξεις των εν λόγω αποφάσεων, στο τέλος του πέμπτου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους που αρχίζει μετά την 31/12/2003. Στην περίπτωση που δεν είναι συνεπείς, τους παρέχεται η ευχέρεια να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους αυτές με κάθε νόμιμο τρόπο το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα (έκτου μήνα) χωρίς καμία συνέπεια. Εφόσον δεν τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους μέσα στο προαναφερόμενο «χαριστικό» διάστημα και εξακολουθεί η ύπαρξη αυτών και μετά την 1η του έβδομου μήνα, θεωρείται ότι οι επιτηδευματίες αυτοί είναι εκτός εφαρμογής των σχετικών αποφάσεων με συνέπεια, όπως ρητά αναφέρεται στις υπόψη διατάξεις (παρ.1 του παρόντος) τυχόν στοιχεία που εκδίδουν από την ημερομηνία αυτή και μετά να λογίζονται ως αθεώρητα.

3. Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι, εν προκειμένω οι κυρώσεις – πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις «περί έκδοσης αθεώρητων στοιχείων» τυγχάνουν εφαρμογής, για τις ανάγκες του ελέγχου των φορολογικών υποχρεώσεων των επιτηδευματιών κατ’ εφαρμογή της 1059817/458/ ΠΟΛ.1088/27.6.2006 εγκυκλίου, από την πρώτη ημέρα του έβδομου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους για τα στοιχεία που εκδόθηκαν από την ημερομηνία αυτή και μετά μέχρι τις 31/12 του ίδιου έτους και όχι για τα στοιχεία που εκδόθηκαν από 1.1. – 30.6 κάθε διαχειριστικού έτους και ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογικών υποχρεώσεων των επιτηδευματιών αυτών κατά το ως άνω χρονικό διάστημα (1.1. – 30.6).
Συνεπώς, για τη συγκεκριμένη περίπτωση που σας απασχολεί, για έλεγχο που διενεργήθηκε την 5-3-2006 για τις χρήσεις 2004 και 2005 σε επιχείρηση και διαπιστώθηκε ότι δεν είχε υποβληθεί η εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. του έτους 2004, ως αθεώρητα λογίζονται τα φορολογικά στοιχεία που εκδόθηκαν από 1-7-2005 έως 31-12-2005.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο