Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-03-2008 ]

1025757/164/0015/14.3.2008 Εκπρόθεσμη υποβολή ημερολογίου διαφημίσεων. Είδος παράβασης

(Εκπρόθεσμη υποβολή ημερολογίου διαφημίσεων. Είδος παράβασης)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1025757/164/0015/14.3.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Εκπρόθεσμη υποβολή ημερολογίου διαφημίσεων. Είδος παράβασης.


Απαντώντας στην από 3/3/2008 αίτησή σας με την οποία ζητάτε να σας γνωρίσουμε το είδος της παράβασης που συνιστά η εκπρόθεσμη υποβολή στη Δ.O.Υ. του αντιτύπου ημερολογίου διαφημίσεων, σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 3της Χ.Υ.Α. 1086567/40/Τ & ΕΦ/ΠΟΛ.1217/29.7.1996 ορίζεται μεταξύ άλλων ότι η μη τήρηση των διατάξεων που αναφέρονται στη σύνταξη και υποβολή στη Δ.ΟΥ. του ημερολογίου διαφημίσεων συνιστά παράβαση του Κ.Β.Σ.
2. Με τις διατάξεις της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν.2523/1997 ορίζεται ότι γενικές παραβάσεις είναι αυτές, για τις οποίες επιβάλλεται ένα ενιαίο πρόστιμο, ανά διαχειριστική περίοδο, ανεξάρτητα από το πλήθος αυτών.
3. Επίσης με τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν.2523/1997 ορίζεται ότι αυτοτελείς παραβάσεις είναι αυτές, που ορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου αυτού για τις οποίες επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιμο για κάθε παράβαση.
4. Ακόμη με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν.2523/1997 ορίζεται μεταξύ άλλων ότι για κάθε πράξη ή παράλειψη των διατάξεων του άρθρου αυτού, που διαπιστώνεται σε διαφορετικό χρόνο εντός της ίδιας χρήσεως, επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιμο.
5. Από τις προαναφερόμενες διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος προκύπτει ότι η εκπρόθεσμη υποβολή στη Δ.ΟΥ. του αντιτύπου ημερολογίου διαφημίσεων, δεδομένου ότι αυτή η παράβαση δεν περιλαμβάνεται στις παραβάσεις εκείνες που ρητά κατονομάζονται ως αυτοτελείς στην παράγραφο B του άρθρου 5 του Ν. 2523/1997, συνιστά γενική παράβαση για την οποία επιβάλλεται ένα ενιαίο πρόστιμο ανά διαχειριστική περίοδο ανάλογο της κατηγορίας των βιβλίων. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος για την εκπρόθεσμη υποβολή (στο επόμενο έτος) αντιτύπων ημερολογίου διαφημίσεων έξι (6) διμήνων (προηγούμενου έτους), εφόσον αυτά υποβάλλονται ταυτόχρονα, επιβάλλεται ένα (1) πρόστιμο ύψους 880 ευρώ για την Γ' κατηγορία βιβλίων. Στην αντίθετη περίπτωση της μη ταυτόχρονης υποβολής επιβάλλεται, ιδιαίτερο πρόστιμο για κάθε εκπρόθεσμη υποβολή ανεξάρτητα του πλήθους των υποβαλλομένων αντιτύπων.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο