Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-02-2008 ]

1006567/46/0015/25.2.2008 Επιβαλλόμενο πρόστιμο επί μη επίδειξης των βιβλίων και των στοιχείων μετά από πρόσκληση διαφορετικών υπηρεσιών

(Επιβαλλόμενο πρόστιμο επί μη επίδειξης των βιβλίων και των στοιχείων μετά από πρόσκληση διαφορετικών υπηρεσιών)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1006567/46/0015/25.2.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Επιβαλλόμενο πρόστιμο επί μη επίδειξης των βιβλίων και των στοιχείων μετά από πρόσκληση διαφορετικών υπηρεσιών.


Με το από 16/1/2008 έγγραφό σας, μας γνωρίζετε ότι με πρόσκληση που κοινοποιήθηκε στις 31-10-2008 ζητήσατε τα βιβλία και τα στοιχεία επιχείρησης με βιβλία Β΄ κατηγορίας για τις χρήσεις 2003, 2004 και 2005 και για τη μη επίδειξη αυτών εκδόθηκε η αριθμ. 552/28-11-2007 απόφαση επιβολής προστίμου ύψους 1172 (586Χ2).
Στη συνέχεια και μετά την έκδοση της απόφασης επιβολής προστίμου από φάκελο της ΥΠΕΕ που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία σας για την ίδια επιχείρηση διαπιστώθηκε ότι για την επιχείρηση αυτή είχαν καταλογιστεί παραβάσεις για τη μη επίδειξη των βιβλίων και των στοιχείων των χρήσεων 2005, 2006 και 2007 μετά από τις 890/21-3-2007 και 1711/30.05.2007 προσκλήσεις της ΥΠΕΕ.
Ζητάτε να σας γνωρίσουμε το συντελεστή βαρύτητας ο οποίος πρέπει να εφαρμοστεί για την επιβολή προστίμου επί των παραβάσεων που καταλογίστηκαν από την ΥΠΕΕ.
Επί του ερωτήματος αυτού σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 όπως ισχύουν από 1/1/2007 ορίζεται ότι ο συντελεστής βαρύτητας σε μη επίδειξη των βιβλίων και στοιχείων την πρώτη φορά μετά από προηγούμενη πρόσκληση σε δύο (2) και για κάθε μία από τις επόμενες δύο φορές σε πέντε (5).
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές ο συντελεστής βαρύτητας που εφαρμόζεται στην επιβολή του προστίμου επί μη επίδειξης των βιβλίων και στοιχείων μετά από πρόσκληση ακολουθεί τη σειρά διάπραξης της παράβασης χωρίς να εξετάζεται το είδος των βιβλίων και των στοιχείων που αναφέρονται στις προσκλήσεις ή οι χρήσεις που αυτά αφορούν.
Στις περιπτώσεις όμως που στη διάρκεια της χρήσης η παράβαση της μη επίδειξης των βιβλίων και στοιχείων μετά από πρόσκληση καταλογίζεται από διαφορετική ελεγκτική αρχή (Δ.Ο.Υ. ΥΠΕΕ κ.λ.π.), ο συντελεστής βαρύτητας για πρακτικούς λόγους μπορεί να ακολουθεί τη χρονολογική σειρά έκδοσης της Α.Ε.Π.
3. Έπειτα από τα αναφερόμενα με τις Α.Ε.Π. που θα εκδώσετε για τη μη επίδειξη των βιβλίων και στοιχείων των χρήσεων 2005, 2006 και 2007 στις προσκλήσεις 890/21-3-07 και 1711/30-5-07 της ΥΠΕΕ θα επιβάλλεται πρόστιμο με συντελεστή βαρύτητας πέντε (5) για κάθε μία παράβαση.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο