Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-01-2008 ]

1002759/15/0015/24.1.2008 Επιβολή ή μη προστίμου σε βάρος κληρονόμων αποβιώσαντος φυσικού προσώπου

(Επιβολή ή μη προστίμου σε βάρος κληρονόμων αποβιώσαντος φυσικού προσώπου)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1002759/15/0015/24.1.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Επιβολή ή μη προστίμου σε βάρος κληρονόμων αποβιώσαντος φυσικού προσώπου.


Με την από 9.1.2008 αίτησή σας, θέτετε υπόψη μας ότι στη Δ.Ο.Υ. εκκρεμεί υπόθεση επιβολής προστίμων του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), στους κληρονόμους αποβιώσαντος φυσικού προσώπου, που αφορούν παραβάσεις έκδοσης ή λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων από τον αποβιώσαντα και οι οποίες διαπιστώθηκαν μετά το θάνατό του και ρωτάτε εάν στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1113/12.10.2007. Στο ανωτέρω ερώτημά σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Με την εγκύκλιο 1095807/1736/ΔΕ–Α΄/10.10.2007, κοινοποιήθηκε (Διευθύνσεις Ελέγχου και Κ.Β.Σ.) η αριθμ. 551/2006 γνωμοδότηση του Β΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. η οποία έγινε αποδεκτή από τον κ. Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπόψη γνωμοδότηση, η φορολογική αρχή δε δύναται να επιβάλλει πρόστιμα του Κ.Β.Σ. και να λάβει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του ν.2523/1997 μέτρα, σε βάρος των κληρονόμων αποβιώσαντος φυσικού προσώπου, υποκρυπτόμενου σε έκδοση και λήψη εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων.
Παράλληλα στην υπόψη εγκύκλιο και για την ορθή εφαρμογή της σημειώνεται ότι, τα ανωτέρω αφορούν τις περιπτώσεις έκδοσης και λήψης εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων με υποκρυπτόμενα πρόσωπα στις πράξεις αυτές και όχι τις λοιπές συνήθεις περιπτώσεις έκδοσης και λήψης τέτοιων στοιχείων.
Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι μόνον τα πρόστιμα του Κ.Β.Σ. αποβιώσαντος φυσικού προσώπου υποκρυπτόμενου και όχι φερόμενου ως εκδότη αποσβένυνται με το θάνατο του παραβάτη και δεν κληρονομούνται ως υποχρεώσεις της κληρονομίας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο