Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-12-2008 ]

1115764/650/0015/19.12.2008 Υποχρέωση ή μη φύλαξης Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου (ΔΦΣΣ)

(Υποχρέωση ή μη φύλαξης Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου (ΔΦΣΣ))

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1115764/650/0015/19.12.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή μη φύλαξης Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου (ΔΦΣΣ).


Αναφερόμενοι στην ως άνω αίτησή σας σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Η Διεύθυνσή μας με τα αριθ. 1018587/214/0015/28.2.2003, 1071128/754/0015/ 31.7.2003 και 1079028/541/0015/18-8-2005 έγγραφά της, κοινοποίησε ενημερωτικά φυλλάδια οδηγιών με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του νέου τρόπου έκδοσης, σήμανσης και διαφύλαξης των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο που θεσπίστηκε με το νόμο 3052/2002 (ΦΕΚ 221 Α΄) και καθιερώθηκε με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1284/20.12.2002 (όπως συμπληρώθηκε και κωδικοποιήθηκε με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2.6.2003).
Με τα παραπάνω φυλλάδια διευκρινίστηκε ότι, με βάση τα οριζόμενα με την παράγραφο 2.5 του 3ου κεφαλαίου της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1135 /26-10-2005 «περί των τεχνικών προδιαγραφών των Φορολογικών μηχανισμών και συστημάτων» η ΕΑΦΔΣΣ μετά από κάθε λήψη φορολογικών δεδομένων για την έκδοση στοιχείου από τον διασυνδεόμενο Η/Υ και την επεξεργασία αυτών μέσω του ειδικού ασφαλούς αλγόριθμου SHA – 1 δημιουργίας σύνοψης – υπογραφής, εκδίδει σχετικό δελτίο – απόδειξη, το οποίο ονομάζεται Δελτίο Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου – (ΔΦΣΣ). Τα δελτία αυτά φυλάσσονται με ευθύνη του κατόχου της ΕΑΦΔΣΣ μέχρι της εκδόσεως του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων – «Ζ».
Επισημαίνεται δε ιδιαίτερα ότι στην ακραία περίπτωση εμφάνισης βλάβης της μνήμης εργασίας (CMOS Error) της ΕΑΦΔΣΣ προ της εκδόσεως «Ζ», τα δελτία αυτά φυλάσσονται μέχρι αποκαταστάσεως της βλάβης (και της επανατροφοδοτήσεως στην ΕΑΦΔΣΣ των αντίστοιχων στοιχείων, για την τελική έκδοση του σχετικού «Ζ»), επιδεικνύονται δε σε κάθε περίπτωση ελέγχου των φορολογικών αρχών, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, ως αποδεικτικά εκδόσεως των αντίστοιχων αρχικών στοιχείων.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο