Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-04-1996 ]

ΠΟΛ.1117/8.4.1996 Παράταση προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον.έτους 1996, για υπόχρεους με γεωργικό εισόδημα

(Παράταση προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον.έτους 1996, για υπόχρεους με γεωργικό εισόδημα)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 8 Απριλίου 1996
Αριθμ. Πρωτ : 1043041/978/Α' 0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΝΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1117

ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1996, για υπόχρεους με γεωργικό εισόδημα.


Εχοντας υπόψη:


1.- Τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του Ν.2238/1994, που καθορίζουν τις προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 6 του
Ν.2386/1996.

2.- Την 411/24.1.1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

3.- Την διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του Ν.2020/1992 με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

4.- Τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 4 του Ν.2390/1996 που αναφέρεται στη νόμιμη συγκρότηση της Επιτροπής Αντικειμενικού Προσδιορισμού του Γεωργικού Εισοδήματος της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του Ν.2238/1994 που είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της κατάρτισης των πινάκων προσδιορισμού του καθαρού
γεωργικού εισοδήματος και της έκδοσης της σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

5.- Οτι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Παρατείνουμε μέχρι τις 26 Απριλίου 1996 την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1996 των υπόχρεων φυσικών προσώπων, καθώς και των υποχρέων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994, αν μεταξύ των εισοδημάτων τους περιλαμβάνονται και γεωργικά εισοδήματα.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο