Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-11-2008 ]

1093905/527/0015/27.11.2008 Έκδοση φορολογικών στοιχείων από την έδρα της επιχείρησης για συναλλαγές που διενεργεί το υποκατάστημα

(Έκδοση φορολογικών στοιχείων από την έδρα της επιχείρησης για συναλλαγές που διενεργεί το υποκατάστημα)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1093905/527/0015/27.11.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων από την έδρα της επιχείρησης για συναλλαγές που διενεργεί το υποκατάστημα.


Με την από 18/9/2008 αίτησή σας, μας γνωρίζεται ότι η επιχείρησή σας είναι εμπορική με έδρα στην Καλλιθέα και υποκατάστημα στην Νίκαια και ρωτάτε εάν η έδρα μπορεί να εκτυπώνει από το μηχανογραφικό της σύστημα Δελτία Αποστολής –Τιμολόγια ή και Δελτία Αποστολής που αφορούν συναλλαγές του υποκαταστήματος δεδομένου ότι για το υποκατάστημα υπάρχει ξεχωριστή σειρά στοιχείων.

Σε σχέση με το παραπάνω ερώτημά σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

Από την Διοίκηση έχει γίνει δεκτό και εξακολουθεί να ισχύει ότι «εφόσον, κατά την εξαγωγή αγαθών από το Κεντρικό ή τα υποκαταστήματα παραδίδεται στον αγοραστή δελτίο αποστολής (έκδοσης του κεντρικού ή των υποκαταστημάτων), επιτρέπεται τα αντίστοιχα τιμολόγια πώλησης να εκδίδονται από το λογιστήριο (έδρα) της επιχείρησης» (εγκύκλιος 3/1992, και έγγραφά μας 1036892/301/0015/2.5.2006, 1040274/331/0015/7.7.2006, 1075964/411/0015/4.8.2008,1090853/499/0015/25.9.2008)
Συνεπώς κατ’ ανάλογη εφαρμογή των προαναφερθέντων είναι δυνατόν το δελτίο αποστολής (το οποίο συνοδεύει πάντοτε τα αγαθά κατά την έξοδο αυτών) ή το Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής να εκδοθεί από τα φορολογικά στοιχεία της έδρας ή του υποκαταστήματος, σε κάθε δε περίπτωση θα αναγράφεται από πού γίνεται η φόρτωση των αγαθών (πλήρης αναγραφή της Διεύθυνσης αποστολής). Το στοιχείο αξίας (Τιμολόγιο, ΑΛΠ κ.λπ.) μπορεί κατ’ ανάλογη επίσης εφαρμογή των προαναφερομένων να εκδοθεί από την έδρα της επιχείρησης, σε περίπτωση που για την αποστολή των αγαθών έχει προηγηθεί η έκδοση ΔΑ, υπό την προϋπόθεση ότι σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις στο υποκατάστημα δεν εξάγεται αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο