Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-11-2008 ]

1116570/649/0015/24.11.2008 Παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου (Internet)

(Παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου (Internet))

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1116570/649/0015/24.11.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου (Internet).


Σε συνέχεια της με αρ. πρωτοκ. 1075519/1350/21.10.08 απάντησης της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος, αναφορικά με τον έλεγχο που πραγματοποιήσατε στο φορολογούμενο …… με κύρια απασχόληση την εμπορία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ανταλλακτικών και δευτερεύουσα δραστηριότητα «υπηρεσίες πρόσβασης σε ηλεκτρονικά δίκτυα επικοινωνίας Internet», και ειδικότερα την παροχή διαδικτυακού τόπου για την προβολή διάφορων προϊόντων των πελατών του, που είναι αλλοδαπές εταιρείες, για την οποία δραστηριότητα λαμβάνει επιταγές από την αλλοδαπή για την δικαιούμενη προμήθειά του για τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται, χωρίς να έχει θεωρήσει και εκδώσει για τη δραστηριότητα αυτή κανένα στοιχείο του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), σας πληροφορούμε τα παρακάτω:

1. Όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινωνία του Αστικού Κώδικα, που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, καθώς και οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, αναφερόμενοι στο εξής με τον όρο «επιτηδευματίας», τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαμβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο μέσο σχετικό με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, κατά περίπτωση.

2. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του ανωτέρου απαντητικού εγγράφου της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος, τα έσοδα που αποκτά ο κος …… από τις διαφημίσεις μέσω της ιστοσελίδας που έχει δημιουργήσει στο διαδίκτυο, αποτελούν εισόδημα από την άσκηση εμπορικής επιχείρησης.

3. Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι ο φορολογούμενος που αναφέρετε στο έγγραφό σας για την δευτερεύουσα δραστηριότητά του, αυτή της παροχής των υπηρεσιών διαφήμισης μέσω του διαδικτύου, έχει υποχρέωση έκδοσης των φορολογικών στοιχείων που προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. και για τη δραστηριότητα αυτή και ειδικότερα για τις αμοιβές που αφορούν προμήθειες που καταβάλλουν οι πελάτες του (αλλοδαπές εταιρείες) στον υπόψη επιτηδευματία για τις υπηρεσίες διαφήμισης που παρέχει σ΄ αυτούς μέσω του διαδικτυακού τόπου (website) της εταιρείας του, υποχρεούται να εκδίδει Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών (Τ.Π.Υ.) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, όσον αφορά τον τύπο, το περιεχόμενο και το χρόνο έκδοσης αυτών, με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 19 του Κ.Β.Σ.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο