Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-10-2008 ]

1090094/496/0015/29.10.2008 Έκδοση στοιχείων για επιστροφή καρτών κινητής τηλεφωνίας από ιδιώτες

(Έκδοση στοιχείων για επιστροφή καρτών κινητής τηλεφωνίας από ιδιώτες)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1090094/496/0015/29.10.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων για επιστροφή καρτών κινητής τηλεφωνίας από ιδιώτες.


Σε απάντηση των από 3.9.2008, 9.10.2008 και 21.10.2008 αιτήσεών σας, με τις οποίες επανέρχεσθε σε παλαιότερο ερώτημά σας σχετικά με την δυνατότητα έκδοσης «πιστωτικής» απόδειξης προς ιδιώτες, για την επιστροφή καρτών κινητής τηλεφωνίας από αυτούς στην εταιρεία σας, λόγω ακύρωσής των εν λόγω καρτών εξαιτίας διακοπής της συνεργασίας της προμηθεύτριας των καρτών εταιρείας και του …..., για την διάθεση των οποίων (καρτών) είχατε εκδώσει Α.Π.Υ., θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1. Με το αριθμ. 1026544/164/0015/2.8.2007 απαντητικό έγγραφό μας, σας κάναμε ήδη γνωστό ότι οι περιπτώσεις επιστροφής της κάρτας κινητής τηλεφωνίας από πελάτη/ιδιώτη στον πωλητή λόγω ελαττώματος (αλλά και για οποιονδήποτε άλλο λόγο) και επιστροφής όλης της καταβληθείσας αξίας σ’ αυτόν, για τη διάθεση της οποίας (κάρτας) εκδίδεται Α.Π.Υ. καθώς και οι περιπτώσεις χορήγησης εκ των υστέρων έκπτωσης στους ιδιώτες, δεν αντιμετωπίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) και συνεπώς δεν είναι δυνατή η έκδοση «πιστωτικής» απόδειξης.
2. Ανεξάρτητα όμως από τα προαναφερόμενα, και για την αντιμετώπιση της εξαιρετικής περίπτωσης στην οποία αναφέρεσθε και μόνον, λαμβανομένου υπόψη ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για παροχή δικαιώματος λήψης υπηρεσιών που ενσωματώνεται σε υλικό μέσον (κάρτα), καθώς επίσης ότι, όπως συμπληρωματικά μας διευκρινίσατε, θα επιστρέψετε τις κάρτες στην προμηθεύτρια εταιρεία και αυτή θα σας εκδώσει πιστωτικό τιμολόγιο και επομένως είναι δυνατές οι ελεγκτικές επαληθεύσεις, μπορείτε για τις επιστροφές και μόνον των καρτών κινητής τηλεφωνίας από πελάτες/ιδιώτες στην εταιρεία σας – πωλητή, λόγω διακοπής της συνεργασίας της συγκεκριμένης προμηθεύτριας των καρτών εταιρείας και του …… (γεγονός που πρέπει να αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο) και επιστροφής όλης της καταβληθείσας αξίας σε αυτούς, να εκδίδετε αποδείξεις δαπανών (αθεώρητες εφόσον είναι χειρόγραφες ή με σήμανση εφόσον είναι μηχανογραφικές), σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 15 του Κ.Β.Σ., με την προϋπόθεση ότι επί των αποδείξεων δαπανών θα αναγράφεται επιπλέον και ο σειριακός αριθμός της κάρτας (serial number που χαρακτηρίζει μονοσήμαντα την κάθε κάρτα) στα δε δελτία αποστολής επιστροφής των καρτών που θα εκδίδετε προς την προμηθεύτρια εταιρεία θα αναγράφονται τόσο οι σειριακοί αριθμοί των επιστρεφομένων καρτών όσο και οι αριθμοί των αποδείξεων δαπανών που εκδόθηκαν και βέβαια οι επιστροφές αυτές, ως αναφερόμενες σε πραγματικά γεγονότα, θα εκτιμώνται κατά περίπτωση από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.
3. Τέλος, επισημαίνεται ότι για τυχόν άλλες περιπτώσεις επιστροφής καρτών από ιδιώτες ή χορήγησης σε αυτούς εκ των υστέρων έκπτωσης για οποιονδήποτε λόγο, εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο