Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-07-2008 ]

1080622/425/0015/30.7.2008 Έκδοση φορολογικών στοιχείων από αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για επιχορηγήσεις και δωρεές

(Έκδοση φορολογικών στοιχείων από αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για επιχορηγήσεις και δωρεές)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1080622/425/0015/30.7.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων από αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για επιχορηγήσεις και δωρεές.


Απαντώντας στην από 23/7/2008 αίτησής σας (e-mail), αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992): «κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινωνία του Αστικού Κώδικα, που ασκεί δραστηριότητα στην Ελληνική Επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση καθώς και οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, αναφερόμενοι στο εξής με τον όρο «επιτηδευματίας», τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαμβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο μέσο σχετικό με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό κατά περίπτωση».

2. Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.: «ο επιτηδευματίας εκδίδει τιμολόγιο όταν εισπράττει επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, αποζημιώσεις, επιστροφές εμμέσων φόρων, δασμών, τελών, τόκων, εισφορές και άλλα ανόργανα έσοδα.
Για την υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου, ως είσπραξη θεωρείται και η πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου, εφόσον αυτός εγγράφως έλαβε γνώση της πίστωσης αυτής».

3. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι τα ποσά που εισπράττουν οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και προέρχονται από εισφορές μελών, χορηγίες διαφόρων φορέων (χωρίς αντιπαροχή), δωρεές (από ελευθεριότητα), ανεξάρτητα από τη φορολογική αντιμετώπιση τους, εμπίπτουν στην έννοια των οικονομικών ενισχύσεων – εισφορών του άρθρου 12 παρ.3 του Κ.Β.Σ. και κατά συνέπεια οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες ως επιτηδευματίες υποχρεούνται για τις εισπράξεις αυτές να εκδίδουν τιμολόγια με βάση τις διατάξεις του ιδίου ως άνω άρθρου τα οποία σύμφωνα με την παράγραφο 1Β του άρθρου 19 του Κ.Β.Σ., δεν χρήζουν θεώρησης εφόσον εκδίδονται χειρόγραφα ενώ σε περίπτωση μηχανογραφικής έκδοσης σημαίνονται με μηχανισμό ΕΑΦΔΣΣ του ν 1809/1988 βάσει των διατάξεων της ΑΥΟΟ ΠΟΛ1082/2003 (έγγραφά μας 1106142/900/0015/26-11-2001 και 1069812/621/0015/19-10-2004).Το παρόν κοινοποιείται στην Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος με φωτοαντίγραφο της σχετικής αίτησης, για τις τυχόν δικές της ενέργειες σε θέματα αρμοδιότητάς της.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο