Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-06-2008 ]

1066460/361/0015/19.6.2008 Αρμοδιότητα έκδοσης απόφασης επιβολής προστίμου

(Αρμοδιότητα έκδοσης απόφασης επιβολής προστίμου)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1066460/361/0015/19.6.2008

 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Αρμοδιότητα έκδοσης απόφασης επιβολής προστίμου.


Με το από 6.3.2008 έγγραφό σας, το οποίο μας κοινοποιήθηκε με το 1033990/3592/ΔΕ-Β/30.5.2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Ελέγχου, μας γνωρίζετε την περίπτωση φορολογούμενης που διατηρούσε ατομική επιχείρηση που υπάγετο στη Δ.Ο.Υ. ….. (Δ.Ο.Υ. της έδρας) μέχρι τις 20.3.2001, οπότε και υπεβλήθη δήλωση διακοπής εργασιών, αρμόδια δε Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος είναι η Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, όπου υποβάλλονται μέχρι σήμερα οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος λόγω της διεύθυνσης κατοικίας του συζύγου της και, καθόσον αφορά στα θέματα της δικής μας αρμοδιότητας, ρωτάτε ποια Υπηρεσία είναι αρμόδια για την έκδοση της απόφασης επιβολής προστίμου για έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων, παράβαση που ανάγεται στο χρόνο που λειτουργούσε η επιχείρηση. Εν όψει των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 τον ν.2523/1997, αρμόδιος για την έκδοση της απόφασης επιβολής προστίμου είναι, προκειμένου για επιτηδευματία φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 ή του άρθρου 101 του ν.2238/1994, ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της έδρας της επιχείρησης ή του επαγγέλματος του επιτηδευματία κατά περίπτωση και προκειμένου για λοιπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ο προϊστάμενος της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας για την παραλαβή της δήλωσης του παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες. Για τις λοιπές περιπτώσεις αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της κατοικίας του παραβάτη.

2. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι εφόσον κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης επιβολής προστίμου το εν λόγω φυσικό πρόσωπο έχει κάνει διακοπή εργασιών, συνεπώς δεν είναι πλέον επιτηδευματίας, αρμόδια να εκδώσει την απόφαση επιβολής προστίμου που ανάγεται στο χρόνο που ήταν επιτηδευματίας, είναι η Δ.Ο.Υ. της κατοικίας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο