Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-06-2008 ]

1050726/312/0015/3.6.2008 Διακίνηση αγαθών από τον αποθηκευτή αυτών κατ’ εντολή και για λογαριασμό του πελάτη του (αποθέτη των αγαθών)

(Διακίνηση αγαθών από τον αποθηκευτή αυτών κατ’ εντολή και για λογαριασμό του πελάτη του (αποθέτη των αγαθών))

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1050726/312/0015/3.6.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Διακίνηση αγαθών από τον αποθηκευτή αυτών κατ’ εντολή και για λογαριασμό του πελάτη του (αποθέτη των αγαθών).


Με την ανωτέρω σχετική αίτησή σας θέτετε υπόψη μας ότι η εταιρεία σας, πούλησε εμπορεύματα σε πελάτη της τα οποία διακινήθηκαν από αποθηκευτή με τον οποίο συνεργάζεστε (από την εταιρεία logistics…..) με δελτίο αποστολής αυτού, κατ’ εντολή δική σας με παράδοση στον εν λόγω πελάτη, ενώ η τιμολόγηση έγινε από την έδρα της εταιρείας σας. Εν όψει των ανωτέρω ρωτάτε αν είναι σωστή η ανωτέρω διαδικασία δεδομένου ότι ο πελάτης σας ζητά (όπως αναφέρετε στην αίτησή σας) το σχετικό δελτίο αποστολής με το οποίο διακινήθηκαν τα εν λόγω αγαθά να είναι εκδόσεως της εταιρείας σας, και επικαλούμενο τον ισχυρισμό αυτό (όπως αναφέρετε) αρνείται την εξόφληση του σχετικού τιμολογίου.
Επί του θέματος λοιπόν αυτού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με την Σ.384/17/ΠΟΛ.31/30-1-1987 εγκύκλιό μας αντιμετωπίστηκαν οι περιπτώσεις των τριγωνικών συναλλαγών. Με βάση την προαναφερόμενη εγκύκλιο, η οποία εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με την παρ.11.9.4. της εγκ. 3/1992 του Κ.Β.Σ., στο δελτίο αποστολής, εκτός των άλλων, αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα και του τελικού πραγματικού – φυσικού παραλήπτη των αγαθών. Επίσης, στο δελτίο αποστολής αυτό και σε οποιοδήποτε πρόσφορο σημείο θα αναγράφεται ότι η αποστολή διενεργείται κατ’ εντολή και για λογαριασμό του εντολέα (κυρίου των αγαθών) καθώς και τα πλήρη στοιχεία αυτού (εντολέα). Το πρώτο αντίτυπο θα συνοδεύσει τα αγαθά και θα παραδοθεί στον τελικό – αγοραστή παραλήπτη αυτών.
Στον εντολέα αποστέλλεται για ενημέρωσή του, αλλά και για εξυπηρέτηση φορολογικών αναγκών, είτε ένα αντίτυπο του Δ.Α. (ΟΧΙ το πρωτότυπο), είτε ένα φωτοαντίγραφο του Δ.Α. από το στέλεχος, όπως έγινε δεκτό και με την εγκ. 3/1992 (παραγρ. 11.9.4).
Στο τιμολόγιο πώλησης από τον πωλητή – εντολέα (κύριο των αγαθών) προς τον παραλήπτη των αγαθών (πελάτη του), αναγράφονται ο αριθμός ή οι αριθμοί των αντίστοιχων δελτίων αποστολής που εκδόθηκαν κατά την αποστολή των αγαθών στον παραλήπτη.
2. Ενόψει των ανωτέρω στην προκειμένη περίπτωση, όπως αυτή περιγράφεται στο εισαγωγικό μέρος του παρόντος, μπορεί να τύχουν ανάλογης εφαρμογής τα όσα έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση, στις περιπτώσεις των τριγωνικών συναλλαγών από πλευράς έκδοσης των φορολογικών στοιχείων του Κ.Β.Σ. (παρ.1 ανωτέρω).
Σημειώνουμε ότι η κάθε μεμονωμένη περίπτωση κρίνεται, εφόσον όπως είναι αυτονόητο αφορά την ορθότητα ή μη εφαρμογής φορολογικών διατάξεων αποκλειστικά και μόνο από τα αρμόδια φοροελεγκτικά όργανα.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο