Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-04-2008 ]

10367004/231/0015/15.4.2008 Παρέχονται διευκρινίσεις για την κατανομή κοινών δαπανών κοινοπραξίας

(Παρέχονται διευκρινίσεις για την κατανομή κοινών δαπανών κοινοπραξίας)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 10367004/231/0015/15.4.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Παρέχονται διευκρινίσεις για την κατανομή κοινών δαπανών κοινοπραξίας.


Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών αιτήσεών σας και σε συνέχεια του αριθμ. 1006547/41/0015/8.2.2008 εγγράφου μας, διευκρινίζεται ότι, όπως έχει γίνει δεκτό με το αριθμ. 1092337/1017/0015/14.12.2006 κοινό έγγραφο (Διευθύνσεις Κ.Β.Σ., Φ.Π.Α. και Εισοδήματος), στην περίπτωση κατανομής κοινών δαπανών που πραγματοποιούν τεχνικές εταιρείες, μέλη κοινοπραξίας και αφορούν μηχανήματα, λοιπά πάγια, δαπάνες προσωπικού κ.λπ. που ανήκουν σ’ αυτές και από το κοινοπρακτικό, σύμβαση ή άλλο πρόσφορο έγγραφο προκύπτει ότι η χρήση των μέσων αυτών αφορά την εκτέλεση του κοινού έργου (θέμα πραγματικό), δεν εκδίδεται φορολογικό στοιχείο μεταξύ των μελών και της κοινοπραξίας αλλά αρκεί η έκδοση ειδικής εκκαθάρισης κατανομής των δαπανών (μη φορολογικό παραστατικό).
Περαιτέρω, για την εφαρμογή των οριζομένων στο αριθμ. 1092337/1017/0015/ 14.12.2006 έγγραφο, ως κοινή δαπάνη νοείται η δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί και καταχωρηθεί στα βιβλία του μέλους της κοινοπραξίας και αφορά στο σύνολό της ή μέρος αυτής την εκτέλεση του κοινού έργου της κοινοπραξίας και με την προϋπόθεση, όπως προαναφέρθηκε ότι από το κοινοπρακτικό, σύμβαση ή άλλο πρόσφορο έγγραφο προκύπτει ότι η χρήση των μέσων αυτών αφορά πράγματι την εκτέλεση του κοινού έργου (θέμα πραγματικό).
Το παρόν με φωτοαντίγραφο των αιτήσεων της επιχείρησης κοινοποιείται στις Διευθύνσεις Ελέγχου, Φ.Π.Α. και Εισοδήματος για τυχόν δικές τους ενέργειες σε θέματα αρμοδιότητάς τους.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο