Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-01-2008 ]

1114719/791π.ε./0015/22.1.2008 Υποχρέωση ή μη έκδοσης στοιχείων διακίνησης (Δ.Α., Σ.Δ.Α.) για τη διακίνηση ανταλλακτικών – αναλωσίμων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για επισκευές χρησιδανειζόμενων μηχανημάτων (δοσομετρητών)

(Υποχρέωση ή μη έκδοσης στοιχείων διακίνησης (Δ.Α., Σ.Δ.Α.) για τη διακίνηση ανταλλακτικών – αναλωσίμων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για επισκευές χρησιδανειζόμενων μηχανημάτων (δοσομετρητών))

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1114719/791π.ε./0015/22.1.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή μη έκδοσης στοιχείων διακίνησης (Δ.Α., Σ.Δ.Α.) για τη διακίνηση ανταλλακτικών – αναλωσίμων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για επισκευές χρησιδανειζόμενων μηχανημάτων (δοσομετρητών).


Με την παραπάνω σχετική αίτησή σας θέτετε υπόψη μας ότι η εταιρία σας, η οποία έχει ως δραστηριότητα την παραγωγή και εμπορία απορρυπαντικών μέσω της χρήσης συστημάτων-μηχανημάτων δοσομέτρησης, έχει αναλάβει και την ευθύνη καλής λειτουργίας, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των υπόψη συσκευών (δοσομετρητών-οι οποίοι χρησιδανείζονται στους πελάτες σας για όσο χρόνο κάνουν χρήση των προϊόντων σας) μέσω κινητών συνεργείων από τεχνικούς της, χωρίς επιπλέον χρέωση του πελάτη. Επίσης αναφέρετε ότι κάποια από τα ανταλλακτικά, που χρησιμοποιούνται για τις επισκευές αυτές, αφορούν αναλώσιμα χαμηλής αξίας (μέχρι 7 ευρώ περίπου για κάθε ένα έκαστο) για τα οποία, λόγω πληθώρας και στις ποσότητες και στα είδη αυτών, καθίσταται δυσχερής η απεικόνιση τους στα εκδιδόμενα στοιχεία διακίνησης (Σ.Δ.Α., Δ.Α.) και τέλος ρωτάτε εάν υπάρχει όριο στην αξία των ανταλλακτικών-αναλωσίμων μέχρι του οποίου δεν υφίσταται υποχρέωση αναγραφής τους στα στοιχεία διακίνησης.
Σε σχέση με τα προαναφερόμενα θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με το εδάφιο α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), «Δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευματία: α) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό …….».

2. Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ιδίου ως άνω άρθρου και νομοθετήματος: «Συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής εκδίδεται μεταξύ άλλων και σε περίπτωση μεταφοράς και διανομής αγαθών που η ποσότητά τους καθορίζεται από τον παραλήπτη κατά την παραλαβή τους. Κατά την παράδοση των αγαθών εκδίδεται από τον υπόχρεο, κατά παραλήπτη, δελτίο αποστολής…».
Περαιτέρω, οι προαναφερόμενες διατάξεις του Κ.Β.Σ. που ορίζουν την υποχρέωση έκδοσης των υπόψη στοιχείων διακίνησης (Δ.Α. και Σ.Δ.Α.) ισχύουν ανεξαρτήτως της αξίας των διακινούμενων αγαθών.

3. Ενόψει των προαναφερομένων εφόσον η εταιρία σας διαθέτει στα πλαίσια της κύριας δραστηριότητάς της (παραγωγή και εμπορία απορρυπαντικών), με χρησιδανεισμό στους πελάτες της, τις υπόψη συσκευές μηχανημάτων δοσομέτρησης προκειμένου να προωθήσει τις πωλήσεις της, αναλαμβάνει δε και την υποχρέωση συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των συσκευών αυτών, έστω και χωρίς να εισπράττει ιδιαίτερη αμοιβή, οι συγκεκριμένες διακινήσεις των ανταλλακτικών-αναλωσίμων ειδών, που χρησιμοποιούνται από τους τεχνικούς σας για τις επισκευές, περιλαμβάνονται σ’ αυτές στην παρακολούθηση των οποίων αποβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. και συνεπώς υποχρεούστε στην έκδοση Δ.Α. (ή Σ.Δ.Α. εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προαναφέρονται και το κρίνετε σκόπιμο) επί των οποίων θα αναγράφεται ως σκοπός διακίνησης η «δωρεάν διάθεση», με αναφορά στην οικεία σύμβαση εφόσον υπάρχει.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο