Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-01-2008 ]

1114584/784π.ε./0015/15.1.2008 Περιγραφή του είδους σε εκδιδόμενα τιμολόγια – δελτία αποστολής

(Περιγραφή του είδους σε εκδιδόμενα τιμολόγια – δελτία αποστολής)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1114584/784π.ε./0015/15.1.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Περιγραφή του είδους σε εκδιδόμενα τιμολόγια – δελτία αποστολής.


Σε απάντηση της από 26/11/2007 αίτησής σας, με την οποία ρωτάτε εάν για διακίνηση – τιμολόγηση που αφορά ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών απαιτείται η αναλυτική περιγραφή των ειδών ή εάν επιτρέπεται η εκτύπωση της λεπτομερούς περιγραφής αυτών σε αθεώρητα φύλλα και αναγραφή στα εκδιδόμενα τιμολόγια – δελτία αποστολής του συνόλου των ποσοτήτων και ειδών με αναφορά «ως η συνημμένη κατάσταση» σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 19 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/92) ο επιτηδευματίας μπορεί να συγχωνεύει ή συνενώνει οποιοδήποτε βιβλίο ή βιβλία, στοιχείο ή στοιχεία, βιβλίο και στοιχείο ή βιβλία και στοιχεία σε άλλο, με την προϋπόθεση ότι από το βιβλίο ή το στοιχείο που προκύπτει από τη συγχώνευση ή τη συνένωση παρέχονται τουλάχιστον τα δεδομένα των συγχνευομένων ή συνενωμένων βιβλίων ή στοιχείων. Επί συνένωσης βιβλίου με στοιχείο, το βιβλίο μπορεί να τηρείται σε περισσότερα του ενός αντίτυπα.
2. Εξάλλου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 11 του ιδίου ως άνω νομοθετήματος στο δελτίο αποστολής αναγράφονται, μεταξύ άλλων, το είδος, η μονάδα μέτρησης, η ποσότητα κάθε είδους, το άθροισμα των ποσοτήτων των ειδών, αριθμητικώς και ολογράφως (πλην της μηχανογραφικής έκδοσης του Δ.Α.), ανεξάρτητα αν για τον προσδιορισμό της ποσότητας κάθε είδους χρησιμοποιήθηκε η ίδια ή διαφορετική μονάδα μέτρησης.
3. Σύμφωνα άλλωστε με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 12 του ιδίου Κώδικα ως πλήρη στοιχεία της συναλλαγής νοούνται το είδος των αγαθών, η ποσότητα, η μονάδα μέτρησης, η τιμή μονάδας και η αξία ή το είδος των υπηρεσιών και η αμοιβή ………
4. Περαιτέρω με βάση τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 1 και 36 παρ. 2 του Κ.Β.Σ. ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ με απόφασή του μπορεί να εγκρίνει την κατά διάφορο τρόπο έκδοση του δελτίου αποστολής, μόνο για διακίνηση μεταξύ επαγγελματικών εγκαταστάσεων του ίδιου επιτηδευματία.
5. Ενόψει των ανωτέρω δεν παρέχεται η δυνατότητα από τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. για την κατά διάφορο τρόπο έκδοση των τιμολογίων – δελτίων αποστολής από τα κατ’ ιδίαν οριζόμενα με τις διατάξεις αυτές είτε για τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών είτε για τις παραδόσεις εντός της χώρας δεδομένου ότι, όπου ο νομοθέτης ήθελε θεσπίσει εξαίρεση από τον κανόνα το έπραξε ρητά (παρ.4 ανωτέρω) ορίζοντας παράλληλα και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να παρασχεθούν οι εξαιρέσεις αυτές.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο