Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-10-2007 ]

105164/337/0015/23.10.2007 α) Χρησιμοποίηση ΕΑΦΔΣΣ για την έκδοση Δελτίων Αποστολής της εταιρίας “ΑΟ Α.Ε.” β) Καταχώριση ή μη των λογαριασμών διοδίων στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992

(α) Χρησιμοποίηση ΕΑΦΔΣΣ για την έκδοση Δελτίων Αποστολής της εταιρίας “ΑΟ Α.Ε.” β) Καταχώριση ή μη των λογαριασμών διοδίων στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 105164/337/0015/23.10.2007


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: α) Χρησιμοποίηση ΕΑΦΔΣΣ για την έκδοση Δελτίων Αποστολής της εταιρίας “ΑΟ Α.Ε.” β) Καταχώριση ή μη των λογαριασμών διοδίων στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992.


Με την από 24.5.2007 αίτησή σας, η οποία συμπληρώθηκε με την από 24.9.2007 επιστολή σας, ζητάτε την απαλλαγή της επιχείρησής σας από τη σήμανση των δελτίων αποστολής που εκδίδετε κατά την παράδοση πομποδεκτών στους συνδρομητές- πελάτες σας, με βάση την Α.Υ.Ο.Ο. 1037084/289/0015/ΠΟΛ.1114/26.4.2001, λαμβανομένου υπόψη α) ότι οι μηνιαίοι λογαριασμοί διελεύσεων που επέχουν θέση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών απαλλάσσονται από τη σήμανση με μηχανισμό ΕΑΦΔΣΣ και β) ότι το λογισμικό σύστημα που χρησιμοποιείτε δεν είναι δυνατόν να συνδεθεί με φορολογικό μηχανισμό ΕΑΦΔΣΣ. Επίσης, ρωτάτε εάν οι λογαριασμοί διοδίων συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών- προμηθευτών της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.

Ως προς το πρώτο θέμα, όπως διευκρινίστηκε στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία μας στις 15.10.2007 με τη συμμετοχή εκπροσώπων σας, η επιχείρησή σας θα διερευνήσει περαιτέρω τη δυνατότητα σύνδεσης του λογισμικού της με τους μηχανισμούς σήμανσης ΕΑΦΔΣΣ και εφόσον κριθεί σκόπιμο θα επανεξετάσει την υποβολή ή μη εκ νέου, όμοιου αιτήματος.

Ως προς το δεύτερο θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.), ο επιτηδευματίας και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού υποβάλλουν κάθε έτος συγκεντρωτικές καταστάσεις με τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών και από καταβολή ή είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων.

Περαιτέρω στην παράγραφο ε΄ της εγκυκλίου 1076242/524/0015/ΠΟΛ.1163/30.6.1994 προβλέπονται ορισμένες περιπτώσεις οι οποίες κατ΄ εξαίρεση δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω συγκεντρωτικές καταστάσεις, μεταξύ δε αυτών είναι και τα διόδια και κατά συνέπεια οι λογαριασμοί διοδίων δεν περιλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών προμηθευτών του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο