Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-01-2007 ]

100636/46/0015/26.1.2007 Φορολογικά στοιχεία που αφορούν συναλλαγές με την αλλοδαπή

(Φορολογικά στοιχεία που αφορούν συναλλαγές με την αλλοδαπή)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 100636/46/0015/26.1.2007


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Φορολογικά στοιχεία που αφορούν συναλλαγές με την αλλοδαπή.


Απαντώντας στην από 22.1.2007 αίτησή σας με την οποία ρωτάτε εάν υπόκειται σε θεώρηση το τιμολόγιο που εκδίδεται για πώληση αγαθών που αποστέλλονται στην αλλοδαπή, εφόσον έχει προηγηθεί θεωρημένο δελτίο αποστολής, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 11 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο εκδίδεται από τον επιτηδευματία δελτίο αποστολής, ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 12 του ίδιου νομοθετήματος για την πώληση αγαθών από επιτηδευματία σε άλλο επιτηδευματία, και εκτός της χώρας, εκδίδεται τιμολόγιο.

2. Περαιτέρω, από τις γενικές διατάξεις του άρθρου 19 του Κ.Β.Σ. προκύπτει ότι το δελτίο αποστολής φέρει θεώρηση, σε αντίθεση με το τιμολόγιο πώλησης αγαθών που εκδίδεται αθεώρητο. Εξάλλου, από τη συνδυασμένη ερμηνεία των διατάξεων του ν.1809/1988 “περί φορολογικών μηχανισμών” και των Υπουργικών Αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ΠΟΛ.1082/2003 “περί της σήμανσης των μηχανογραφικών φορολογικών στοιχείων με μηχανισμούς ΕΑΦΔΣΣ του ν.1809/1988” και ΠΟΛ.1083/2003 “περί της έκδοσης αθεώρητων φορολογικών στοιχείων” προκύπτει ότι τα στοιχεία που εκδίδονται μηχανογραφικά (από Η/Υ) φέρουν σήμανση από φορολογικό μηχανισμό ΕΑΦΔΣΣ και δεν φέρουν θεώρηση (διάτρηση), πλην ορισμένων ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων.

3. Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι οι επιτηδευματίες που ασκούν δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια για τις πωλήσεις αγαθών που διενεργούν προς πελάτες που εδρεύουν στην αλλοδαπή οφείλουν να εκδίδουν το ίδιο ακριβώς φορολογικό στοιχείο που εκδίδουν και προς τους πελάτες που εδρεύουν στην ημεδαπή, καθώς δεν προβλέπεται καμία σχετική εξαίρεση. Εκδίδουν, δηλαδή, είτε δελτίο αποστολής, θεωρημένο εφόσον εκδίδεται χειρόγραφα, ή με φορολογική σήμανση από μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. εάν εκδίδεται μηχανογραφικά, και τιμολόγιο πώλησης αθεώρητο εάν εκδίδεται χειρόγραφα ή με φορολογική σήμανση εάν εκδίδεται μηχανογραφικά, είτε συνενωμένο τιμολόγιο –δελτίο αποστολής, θεωρημένο ή αθεώρητο (υπαγωγή ή μη στις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/ 2003 “περί αθεώρητων φορολογικών στοιχείων”) εάν εκδίδεται χειρόγραφα, ή με φορολογική σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ εάν εκδίδεται μηχανογραφικά.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο