Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-09-2008 ]

1061194/347/0015/26.9.2008 Χρήση των Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) για σήμανση και έκδοση φορολογικών στοιχείων την προηγούμενη για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν την επόμενη μέρα

(Χρήση των Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) για σήμανση και έκδοση φορολογικών στοιχείων την προηγούμενη για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν την επόμενη μέρα)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1061194/347/0015/26.9.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065ΘΕΜΑ: Χρήση των Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) για σήμανση και έκδοση φορολογικών στοιχείων την προηγούμενη για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν την επόμενη μέρα.


Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Με την 1055412/4181/ΠΟΛ.1105/12.6.1992 εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι επιτρέπεται η συμπλήρωση φορολογικών στοιχείων την προηγούμενη της έκδοσης μέρα, για τις προγραμματισμένες συναλλαγές της επόμενης, χωρίς να θίγεται η αρχή της ενιαίας αρίθμησης (μπορεί να εκδίδονται από διαφορετική σειρά ή στο τέλος της ημέρας από την ίδια σειρά).
Η ανωτέρω διαδικασία γίνεται δεκτή και ισχύει αναλόγως όταν τα φορολογικά στοιχεία (δελτία αποστολής, τιμολόγια κ.λ.π.) εκδίδονται με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ, χωρίς να απαιτείται απαραίτητα η χρήση ιδιαίτερης σειράς (σχετικά έγγραφά μας 1050300/558/ 0015/21.7.2003, 1063503/687/0015/23.7.2003 και ενημερωτικό φυλλάδιο οδηγιών 1079028/ 541/0015/18.5.2005).
Στην περίπτωση αυτή τα φορολογικά στοιχεία (Δ.Α., τιμολόγια κ.λ.π.) θα φέρουν την ημερομηνία της επόμενης μέρας που θα πραγματοποιηθεί η συναλλαγή, στη δε σήμανση θα αποτυπώνεται (περιλαμβάνεται) η ημερομηνία έκδοσής τους μέσω της ΕΑΦΔΣΣ (προηγούμενη). Όταν μεσολαβεί Σαββατοκύριακο ή γενική αργία, τα παραστατικά που προεκτυπώνονται την Παρασκευή ή την παραμονή της αργίας, θα έχουν ημερομηνία (έκδοσης) της Δευτέρας, ή της επόμενης της αργίας, που θα πραγματοποιηθεί η συναλλαγή και στη σήμανση την ημερομηνία εκτύπωσής τους, δηλαδή της Παρασκευής, ή της παραμονής της αργίας, κατά περίπτωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν απαιτείται απαραίτητα η χρήση ιδιαίτερης σειράς, με την προϋπόθεση ότι δεν θα θίγεται η αρχή της ενιαίας αρίθμησης.
Επομένως το παράδειγμα που αναφέρεται στη σχετική αίτησή σας δεν ευσταθεί καθόσον ναι μεν επιτρέπεται τη Δευτέρα 16.5.2008 το απόγευμα να εκτυπώσετε Δ. Αποστολής (ημερομηνία εκτύπωσης) με ημερομηνία έκδοσης της Τρίτης 17.5.2008 (προγραμματισμένη συναλλαγή της επόμενης), δεν επιτρέπεται όμως στη συνέχεια να εκδώσετε την ίδια ημέρα (Δευτέρα 16.5.2008) Δ. Αποστολής για άμεση αποστολή που προέκυψε, από την ίδια σειρά, δεδομένου ότι στη περίπτωση αυτή καταστρατηγείται η αρχή της ενιαίας αρίθμησης των φορολογικών στοιχείων.
Περαιτέρω με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι κάθε εγγραφή στα βιβλία, που αφορά συναλλαγή ή άλλη πράξη του υπόχρεου, πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού ή σε δημόσια έγγραφα ή σε άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία.
Συνεπώς η ενημέρωση του βιβλίου αποθήκης γίνεται με τα Δελτία Αποστολής τα οποία έχουν εκδοθεί με τον τρόπο που αναφέρετε παραπάνω.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο