Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-08-2009 ]

1081051/384/20.8.2009 Συστέγαση πλανόδιων λιανοπωλητών υπαίθριων πάγκων και λαϊκών αγορών

(Συστέγαση πλανόδιων λιανοπωλητών υπαίθριων πάγκων και λαϊκών αγορών)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1081051/384/20.8.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Συστέγαση πλανόδιων λιανοπωλητών υπαίθριων πάγκων και λαϊκών αγορών.


Με το από 18.08.2009 έγγραφό σας, μας γνωρίζετε ότι κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 56067/844/29.10.2008 κοινής υπουργικής απόφασης του υπουργού Οικονομίας και

Οικονομικών και του υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, παρουσιάζεται αυξημένο ενδιαφέρον για τη διενέργεια ενάρξεων εργασιών από άτομα με πολιτιστικές ιδιαιτερότητες ΡΟΜ, με αντικείμενο δραστηριότητας «πλανόδιοι λιανοπωλητές σε λαϊκές αγορές και υπαίθριους πάγκους». Δεδομένου ότι σε αυτή την κοινωνική ομάδα παρουσιάζονται ιδιαιτερότητες ως προς τη συνοίκηση, επειδή στην ίδια οικία κατοικούν πολλά άτομα με διαφορετικό βαθμό συγγένειας, μπορεί η ίδια οικία να χρησιμοποιηθεί ως έδρα επιχείρησης με αντικείμενο λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού και υποδημάτων σε υπαίθριους πάγκους και σε λαϊκές αγορές για περισσότερους του ενός επιτηδευματίες. Επί του ερωτήματος που θέτετε, για το αν στην πιο πάνω περίπτωση τίθεται κώλυμα συστέγασης των εν λόγω επιτηδευματιών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), ορίζεται μεταξύ άλλων ότι δεν θεωρούνται βιβλία και στοιχεία στον επιτηδευματία που έχει κοινή επαγγελματική στέγη με άλλον επιτηδευματία που έχει αντικείμενο εργασιών την παραγωγή ή την εμπορία όμοιων αγαθών με αυτόν. Για την εφαρμογή αυτής της διάταξης θεωρείται ότι υπάρχει κοινή επαγγελματική στέγη, ιδίως όταν οι πελάτες των συστεγαζόμενων επιτηδευματιών εξυπηρετούνται από κοινή είσοδο του χώρου ή ο χώρος είναι ενιαίος ή επικοινωνεί με εσωτερικές εισόδους.

2. Επίσης, με την εγκύκλιο 1088185/702/0015 ΠΟΛ.1204/25.7.1995, με την οποία δόθηκαν οδηγίες και διευκρινήσεις για την προαναφερόμενη διάταξη, αναφέρεται ότι ως κριτήριο για τη συστέγαση ή μη επιχειρήσεων λαμβάνεται η παραγωγή ή η εμπορία όμοιων αγαθών, όχι όμως και ομοειδών. Συνεπώς, στις περιπτώσεις που τα διατιθέμενα στην αγορά προϊόντα διακρίνονται ευκρινώς μεταξύ τους, είτε επειδή κατασκευάζονται από διαφορετική πρώτη ύλη, είτε επειδή είναι διαφορετικής επωνυμίας-μάρκας, που ως εμπορικό σήμα είναι προεκτυπωμένη σε αυτά και η οποία τα διακρίνει εμπορικά ή τα χαρακτηρίζει στις συναλλαγές, δεν έχει, για τις περιπτώσεις αυτές, εφαρμογή η υπόψη διάταξη.

3. Περαιτέρω και δεδομένου ότι οι εν λόγω λιανοπωλητές δηλώνουν ως έδρα την οικία τους, στη οποία δεν συντελείται καμία συναλλακτική δραστηριότητα και εφόσον δεν χρησιμοποιείται η οικία και ως αποθηκευτικός χώρος των εμπορευσίμων αγαθών, δεν τίθεται κώλυμα συστέγασης. Σε αντίθετη περίπτωση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο