Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-03-2009 ]

1020639/88/10.3.2009 Συστέγαση επιχειρήσεων

(Συστέγαση επιχειρήσεων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1020639/88/10.3.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Συστέγαση επιχειρήσεων.


Απαντώντας στο από 17-2-09 ερώτημά σας, σχετικά με το εάν στο Φοροτεχνικό Λογιστικό σας γραφείο, με έδρα ιδιόκτητο κτίριο επί των …. μπορεί να συστεγαστεί ετερόρρυθμη εταιρεία (Ε.Ε.) με αντικείμενο εργασιών: α) Υπηρεσίες παραγωγής τηλεοπτικών ταινιών, β) Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης τηλεοπτικών και  ραδιοφωνικών συσκευών και γ) Υπηρεσίες διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), ορίζεται μεταξύ άλλων ότι δεν θεωρούνται βιβλία και στοιχεία στον επιτηδευματία που έχει αντικείμενο εργασιών την παραγωγή ή την εμπορία αγαθών και διατηρεί κοινή επαγγελματική στέγη με άλλον επιτηδευματία που έχει αντικείμενο εργασιών την παραγωγή ή την εμπορία όμοιων αγαθών με αυτόν. Για την εφαρμογή αυτής της διάταξης θεωρείται ότι υπάρχει κοινή επαγγελματική στέγη, ιδίως όταν οι πελάτες των συστεγαζόμενων επιτηδευματιών εξυπηρετούνται από κοινή είσοδο του χώρου ή ο χώρος είναι ενιαίος ή επικοινωνεί με εσωτερικές εισόδους.

2. Περαιτέρω στην εγκύκλιο 1076242/524/0015/ΠΟΛ.1163/30.6.1994, με την οποία δόθηκαν οδηγίες και διευκρινήσεις για την προαναφερόμενη διάταξη, αναφέρεται ότι: «Προστέθηκαν, στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 36, τρία νέα εδάφια βάσει των οποίων υποχρεούται ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. να αρνείται τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων του Κώδικα στον επιτηδευματία εκείνον που πρόκειται να συστεγαστεί με άλλον επιτηδευματία, εφόσον στο αντικείμενο των εργασιών του περιλαμβάνονται η παραγωγή ή η εμπορία ομοίων αγαθών. Έτσι, με βάση τις διατάξεις αυτές, προϋπόθεση απαγόρευσης συστέγασης επιτηδευματία αποτελεί μόνο η παραγωγή ή η εμπορία ομοίων αγαθών. Επομένως, η συστέγαση επιτηδευματιών με παραγωγή ή εμπορία παρόμοιων ή παρεμφερών αγαθών δεν απαγορεύεται. Για παράδειγμα, δεν απαγορεύεται να συστεγαστούν δυο επιτηδευματίες που έχουν ως αντικείμενο εργασιών, την εμπορία σιδήρων ο ένας και την εμπορία αλουμινίων ο άλλος, ή την εμπορία ηλεκτρικών ειδών (ψυγείων και τηλεοράσεων) ο ένας και ο άλλος την εμπορία κλιματιστικών μηχανημάτων. Επίσης, με το επιχείρημα της αντιδιαστολής συνάγεται ότι η συστέγαση ελευθέρων επαγγελματιών ή επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών δεν απαγορεύεται. Ακόμη πρέπει να δεχθούμε ότι η συστέγαση γραφείων διοίκησης ή λογιστηρίων διαφορετικών επιχειρήσεων δεν απαγορεύεται».

3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι: « Οι επιτηδευματίες διακρίνονται ανάλογα με το αντικείμενο των εργασιών τους: α) σε εκείνους που πωλούν αγαθά, χονδρικώς ή λιανικώς, αυτούσια ή μετά από επεξεργασία, ιδίως κατεργασία ή εξευγενισμό ή συναρμολόγηση ή διασκευή ή συσκευασία, β) σε εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες, γ) σε εκείνους που πωλούν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες (μικτή δραστηριότητα)».

4. Με βάση τα προαναφερθέντα συνάγεται ότι επιτρέπεται η θεώρηση βιβλίων και στοιχείων στην εν λόγω εταιρεία, ήτοι την Ε.Ε. , καθόσον δεν προκύπτει θέμα συστέγασης, εφόσον οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις του ερωτήματός σας έχουν ως αντικείμενα εργασιών τα αναφερόμενα στην υπόψη αίτησή σας (θέμα πραγματικό).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο