Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-11-2008 ]

1108116/610/0015/17.11.2008 Συστέγαση επιχειρήσεων

(Συστέγαση επιχειρήσεων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1108116/610/0015/17.11.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Συστέγαση επιχειρήσεων.


Στο από 29/10/2008 έγγραφο ερώτημά σας μας γνωρίζετε, ότι η ανώνυμη εταιρεία ….. εμπορεύεται επώνυμα τυριά και προκειμένου να αναπτύξει κέντρο διανομών για τα εμπορεύματά της προτίθεται να ενοικιάσει δύο ψυγεία στον ιδιόκτητο χώρο της ανώνυμη εταιρείας ….. Η εκμισθώτρια εταιρεία (…..) παράγει και εμπορεύεται επώνυμα προϊόντα (φέτα και γραβιέρα) δικής της παραγωγής με κατοχυρωμένο όνομα και σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση με την αντισυμβαλλόμενη εταιρεία για τα εν λόγω ψυγεία που βρίσκονται στον ιδιόκτητό της χώρο, δεν θα λειτουργεί ως αποθηκευτής καθώς θα αποξενωθεί από τη χρήση του μισθίου. Μας ρωτάτε να σας γνωρίσουμε εάν για τις εν λόγω εταιρείες τίθεται θέμα συστέγασης.

Αναφορικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται μεταξύ άλλων ότι δεν θεωρούνται βιβλία και στοιχεία στον επιτηδευματία που έχει αντικείμενο εργασιών την παραγωγή ή την εμπορία αγαθών και διατηρεί κοινή επαγγελματική στέγη με άλλον επιτηδευματία που έχει αντικείμενο εργασιών την παραγωγή ή την εμπορία όμοιων αγαθών με αυτόν. Για την εφαρμογή αυτής της διάταξης θεωρείται ότι υπάρχει κοινή επαγγελματική στέγη, ιδίως όταν οι πελάτες των συστεγαζόμενων επιτηδευματιών εξυπηρετούνται από κοινή είσοδο του χώρου του καταστήματος ή ο χώρος αυτός είναι ενιαίος ή επικοινωνεί με εσωτερικές εισόδους.

2. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι εφόσον η …. εκμισθώνει δύο ψυκτικούς χώρους της σε τρίτη εταιρεία (….) και αποξενώνεται πλήρως από το μίσθιο αυτό, και με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εκμισθωμένοι χώροι (ιδιαίτεροι χώροι) δεν επικοινωνούν με τους ιδιόκτητους χώρους αυτής με εσωτερική είσοδο κλπ (θέμα πραγματικό), τότε δεν θεωρείται ότι υπάρχει κοινή επαγγελματική στέγη μεταξύ των συγκεκριμένων εταιρειών για τους χώρους αυτούς και συνεπώς δεν τίθεται θέμα συστέγασης αυτών.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο