Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-11-2008 ]

1085266/470/0015/10.11.2008 Έλεγχος φορολογικών υποχρεώσεων κατ' εφαρμογή των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2.6.2003

(Έλεγχος φορολογικών υποχρεώσεων κατ' εφαρμογή των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2.6.2003)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1085266/470/0015/10.11.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Έλεγχος φορολογικών υποχρεώσεων κατ' εφαρμογή των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2.6.2003.


Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το ερώτημά σας εάν η ύπαρξη οφειλής η οποία βεβαιώθηκε από Υπηρεσία του Υπουργείο Ανάπτυξης (όπως τηλεφωνικά διευκρινίστηκε) εντάσσεται στα ληξιπρόθεσμα και απαιτητά χρέη, η ύπαρξη των οποίων δημιουργεί κώλυμα σε επιτηδευματίες για την εφαρμογή των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2.6.2003 περί έκδοσης φορολογικών στοιχείων με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Με την 1059817/458/ΠΟΛ.1088/27.6.2006 εγκύκλιο, έγινε υπόμνηση του νομοθετικού πλαισίου, το οποίο ισχύει ήδη από το διαχειριστικό έτος 2004 σχετικά με τον αυτοέλεγχο των επιτηδευματιών που εντάσσονται στο μέτρο έκδοσης στοιχείων με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. (Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2.6.2003) και στο μέτρο έκδοσης αθεώρητων στοιχείων (Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003), όσον αφορά την εκπλήρωση των φορολογικών τους μόνον υποχρεώσεων που καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ.8 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) και τις ενέργειες των Δ.Ο.Υ. για την διαπίστωση της εκπλήρωσης ή μη των υποχρεώσεων αυτών, από τους ανωτέρω επιτηδευματίες.

2. Περαιτέρω, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 8α του άρθρου 36 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) όπως ισχύουν, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., υποχρεούται να αρνείται την θεώρηση στοιχείων σε επιτηδευματία, ο οποίος δεν έχει εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες και απαιτητές υποχρεώσεις του από πάσης φύσης φόρους του δημοσίου από την επαγγελματική του δραστηριότητα, από δάνεια με την εγγύηση του Δημοσίου και από πρόστιμα για παραβάσεις των διατάξεων του Κώδικα αυτού, τέλη ή εισφορές που βεβαιώνονται από τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), όταν το σύνολο των υποχρεώσεων αυτών, χωρίς τις νόμιμες προσαυξήσεις ξεπερνά τα έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, εκτός αν έχει υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων χρεών του από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα και είναι απόλυτα συνεπής στην καταβολή των δόσεων αυτών.

3. Ακόμα, όπως διευκρινίστηκε με την παράγραφο 35.Α.α1 της εγκυκλίου 1003691/12/0015/ΠΟΛ.1010/12.1.2000, με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α'), με τον οποίον επήλθαν ορισμένες τροποποιήσεις στις διατάξεις του Κ.Β.Σ., αποτελεί κώλυμα θεώρησης στοιχείων κάθε τέλος ή εισφορά που βεβαιώνεται (και εισπράττεται) από τις Δ.Ο.Υ. ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο τελικός δικαιούχος αυτών.

4. Ενόψει των προαναφερομένων, τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις των διατάξεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης δεν εντάσσονται στις προϋποθέσεις που τίθενται με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ., η ύπαρξη των οποίων δημιουργεί κώλυμα για την εφαρμογή των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003 περί έκδοσης μηχανογραφικών φορολογικών στοιχείων με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ, δεδομένου ότι δεν συγκεντρώνουν το χαρακτηριστικό της βεβαίωσης από τις Δ.Ο.Υ., καθόσον αυτά εισπράττονται μεν από τις Δ.Ο.Υ., όπως και όλα τα χρέη προς το Δημόσιο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, βεβαιώνονται όμως από άλλη, εκτός της Δ.Ο.Υ., Υπηρεσία και εν προκειμένω από το Υπουργείο Ανάπτυξης.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο