Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-01-2008 ]

1005435/25/0015/15.1.2008 Προσκόμιση αδειών λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα ως δικαιολογητικό για τη θεώρηση Φορολογικών Στοιχείων

(Προσκόμιση αδειών λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα ως δικαιολογητικό για τη θεώρηση Φορολογικών Στοιχείων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1005435/25/0015/15.1.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Προσκόμιση αδειών λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα ως δικαιολογητικό για τη θεώρηση Φορολογικών Στοιχείων.


Αναφερόμενοι στα υπ' αριθμ. ΓΕΔΔ.Φ.865/07/9500/20.11.2007 και 1080/12/10/2007 έγγραφά σας τα οποία διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία μας από το Γραφείο του κου Υφυπουργού και αφορούν επισημάνσεις και προτάσεις για τη σύννομη λειτουργία διαφόρων Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, που προέκυψαν ύστερα  από ελέγχους που διενεργήθηκαν από το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας & Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και ειδικότερα όσον αφορά την πρότασή σας για τη θεσμοθέτηση υποχρέωσης προσκόμισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των εν λόγω μονάδων, που τους χορηγείται βάσει των διατάξεων του ν.2345/1995, ως απαραίτητου δικαιολογητικού προκειμένου να θεωρηθούν τα φορολογικά τους στοιχεία, σας γνωρίζουμε τα εξής : Στο τμήμα Κ.Β.Σ. της Δ.Ο.Υ., προσέρχεται για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων ο επιτηδευματίας εφόσον έχει λάβει τη σχετική άδεια έναρξης εργασιών του, με τις προϋποθέσεις των κατ' ιδίαν διατάξεων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Μητρώου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Με την προσκόμιση της σχετικής αυτής βεβαίωσης, το τμήμα Κ.Β.Σ. αφού εξακριβώσει ότι δεν υπάρχει κώλυμα θεώρησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ.8 του Κ.Β.Σ., (π.δ.186/1992) προβαίνει στη θεώρηση των προβλεπομένων από το εν λόγω νομοθέτημα βιβλίων και στοιχείων του. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών ο επιτηδευματίας μπορεί ανεμπόδιστα να ασκήσει την δραστηριότητα του. Κατά συνέπεια από τον Κ.Β.Σ. εφόσον δεν υφίστανται κωλύματα θεώρησης κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων δεν μπορεί να ανασταλεί η λειτουργία των επιχειρήσεων, δηλαδή η δυνατότητα έκδοσης των προβλεπόμενων φορολογικών στοιχείων ένεκα άλλων διατάξεων διότι κάτι τέτοιο αντίκειται στις κείμενες διατάξεις του Κ.Β.Σ. Σημειώνουμε ότι ήδη έχουν αναληφθεί σχετικές υποχρεώσεις για άλλους φορείς όπως ασφαλιστικά ταμεία και επιμελητήρια με συνέπεια την ήδη υπέρμετρη επιβάρυνση των ΔΟΥ με αντικείμενα εκτός του κύριου έργου των, που είναι ως γνωστόν η βεβαίωση και είσπραξη των φόρων του Ελληνικού Δημοσίου.

Ενόψει των ανωτέρω, και δεδομένου ότι θα εμπλακεί ακόμη περισσότερο γραφειοκρατικά η διαδικασία θεώρησης βιβλίων και στοιχείων στις ΔΟΥ, σας γνωρίζουμε ότι το αίτημά σας, ανεξάρτητα αν αυτό είναι βάσιμο ή όχι, δεν μπορεί να ικανοποιηθεί. Άλλωστε θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τυχόν ικανοποίηση του αιτήματός σας, θα δημιουργήσει προϋποθέσεις για την υποβολή παρόμοιων αιτημάτων και από άλλους φορείς, με αποτέλεσμα οι Δ.Ο.Υ. να μετεξελιχθούν σε θεματοφύλακες

Εφαρμογής διατάξεων ή απαιτήσεων άλλων υπηρεσιών, ενδεχομένως δε και συμφερόντων ιδιωτών και να εκτραπούν από την κύρια αποστολή τους, που συνίσταται όπως προαναφέραμε στη βεβαίωση και είσπραξη των φόρων.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο