Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-01-2008 ]

1121817/855π.ε./0015/15.1.2008 Έλεγχος φορολογικών υποχρεώσεων για τους επιτηδευματίες που εντάσσονται στις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2.6.2003 και 1083/2003

(Έλεγχος φορολογικών υποχρεώσεων για τους επιτηδευματίες που εντάσσονται στις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2.6.2003 και 1083/2003)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1121817/855π.ε./0015/15.1.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Έλεγχος φορολογικών υποχρεώσεων για τους επιτηδευματίες που εντάσσονται στις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2.6.2003 και 1083/2003.


Σε απάντηση του με αριθ. 31227/13-12-2007 εγγράφου σας, με το οποίο ζητάτε να πληροφορηθείτε εάν επιχειρήσεις που ελέγχετε στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων των εν θέματι Υπουργικών Αποφάσεων με ληξιπρόθεσμες οφειλές χωρίς τις νόμιμες προσαυξήσεις κάτω του ποσού των 6.000 € υπάγονται ως προς την επιβολή κυρώσεων στις διατάξεις «περί έκδοσης αθεωρήτων» σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. ε' της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2.6.2003 και 7 παρ. Β' της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003 στο τέλος του πέμπτου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους, σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικών χρεών ή μη επίδοσης δηλώσεων κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 36 παρ.8 του Κ.Β.Σ., οι υπόχρεοι συνεχίζουν με ευθύνη τους την έκδοση των στοιχείων τους αθεώρητων ή με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ κατά περίπτωση.

2. Σύμφωνα άλλωστε με το άρθρο 36 παρ.8α' του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/92) ο προϊστάμενος της ΔΟΥ δε θεωρεί φορολογικά στοιχεία σε υπόχρεο, ο οποίος δεν έχει εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες και απαιτητές υποχρεώσεις του από πάσης φύσης φόρους του Δημοσίου από την επαγγελματική του δραστηριότητα, από δάνεια με την εγγύηση του Δημοσίου, πρόστιμα για παραβάσεις των διατάξεων του Κώδικα αυτού, τέλη ή εισφορές που βεβαιώνονται από τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, όταν το σύνολο των υποχρεώσεων αυτών, χωρίς τις νόμιμες προσαυξήσεις ξεπερνά τις έξι χιλιάδες (6.000) €, εκτός αν έχει υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων χρεών του από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα και είναι απόλυτα συνεπής στην καταβολή των δόσεων αυτών.

3. Συνεπώς και με βάση τα προαναφερόμενα, εφόσον οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των ελεγχομένων επιχειρήσεων, που έχουν εκδώσει φορολογικά στοιχεία κατ' εφαρμογήν των διατάξεων των Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2.6.2003 και 1083/2003, δεν ξεπερνούν τις έξι χιλιάδες (6.000) Ευρώ, χωρίς τις νόμιμες προσαυξήσεις δεν υφίστανται κώλυμα θεώρησης κατά την έννοια των προαναφερομένων διατάξεων και κατά συνέπεια δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις «περί έκδοσης αθεωρήτων φορολογικών στοιχείων».


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο