Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-06-2009 ]

1055988/273/0015/18.6.2009 Έλεγχος φορολογικών υποχρεώσεων κατά τη δήλωση έναρξης δεύτερου μηχανισμού ΕΑΦΔΣΣ του ν.1809/1988

(Έλεγχος φορολογικών υποχρεώσεων κατά τη δήλωση έναρξης δεύτερου μηχανισμού ΕΑΦΔΣΣ του ν.1809/1988)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1055988/273/0015/18.6.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Έλεγχος φορολογικών υποχρεώσεων κατά τη δήλωση έναρξης δεύτερου μηχανισμού ΕΑΦΔΣΣ του ν.1809/1988.


Απαντώντας στο από 2/6/2009 ηλεκτρονικό μήνυμά σας, με το οποίο θέτετε υπόψη μας ότι επιχείρηση (Ο.Ε.) η οποία τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας, λόγω πλήρωσης μνήμης θα προχωρήσει σε δήλωση χρήσης νέου μηχανισμού ΕΑΦΔΣΣ του ν.1809/1988 και περαιτέρω ερωτάτε εάν απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα και εάν διενεργείται έλεγχος των φορολογικών χρεών του άρθρου 36 παρ.8 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) στην περίπτωση αυτή, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6α' της Α.Υ.Ο.Ο. 1051082/549/0015/ ΠΟΛ.1082/2.6.2003 και όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (έγγραφό μας 1040618/199/0015/ 11.5.2009) ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ και υποχρέωσης υποβολής  δήλωσης - κατάστασης θεωρείται η ημερομηνία δήλωσης έναρξης λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ από τον κάτοχο - χρήστη (της πρωταρχικής θεώρησης του Βιβλιαρίου συντήρησης στην αρμόδια ΔΟΥ εντός 15 ημερών από την ημέρα αγοράς). Επισημαίνεται ότι κατά την έναρξη εφαρμογής της ανωτέρω υποχρέωσης δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 36 παρ.8 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) καθώς και οι λοιπές υποχρεώσεις περί μη θεώρησης στοιχείων, που προβλέπονται από άλλες μη φορολογικές διατάξεις. Στην κατάσταση αυτή αναγράφονται κατά εγκατάσταση τα είδη, οι σειρές και οι αύξοντες αριθμοί έναρξης αρίθμησης, των στοιχείων που εκδίδονται και σημαίνονται με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ. Ενόψει των ανωτέρω, κατά τη πρώτη δήλωση έναρξης μηχανισμού ΕΑΦΔΣΣ του ν.1809/1988 καθώς και σε περίπτωση δήλωσης δεύτερου (τρίτου κ.λ.π.) μηχανισμού ΕΑΦΔΣΣ (π.χ. λόγω πλήρωσης μνήμης), δεν διενεργείται έλεγχος των φορολογικών υποχρεώσεων της παρ.8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), ούτε και των λοιπών υποχρεώσεων (ασφαλιστικά κ.λ.π.) που προβλέπονται από άλλες μη φορολογικές διατάξεις. Τέλος, επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η μη εξέταση ύπαρξης φορολογικών και λοιπών χρεών κατά τα ανωτέρω, στο χρόνο υποβολής των ως άνω δηλώσεων δεν αναιρεί τις υποχρεώσεις (και τις τυχόν κυρώσεις) που απορρέουν από τις διατάξεις της παρ. 6 της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2.6.2003 «περί αυτοελέγχου χρεών κ.λ.π.».


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο