Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-03-2009 ]

1026826/123/26.3.2009 Τρόπος καταχώρησης στο βιβλίο απογραφών των Α & Β υλών που υπάρχουν σε διακεκριμένους χώρους

(Τρόπος καταχώρησης στο βιβλίο απογραφών των Α & Β υλών που υπάρχουν σε διακεκριμένους χώρους)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1026826/123/26.3.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Τρόπος καταχώρησης στο βιβλίο απογραφών των Α & Β υλών που υπάρχουν σε διακεκριμένους χώρους.


Απαντώντας στα ερωτήματα που θέτετε με την από 9-3-2009 αίτησή σας, αναφορικά με τον τρόπο καταχώρησης στο βιβλίο απογραφών των Α & Β υλών που υπάρχουν σε διακεκριμένους χώρους μίας επιχείρησης και ειδικότερα σε αποθήκη που βρίσκεται σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο με την έδρα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις των παρ.1 και 3 του άρθρου 27, του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ.186/1992) ορίζεται μεταξύ άλλων, ότι:

«Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου και μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται από το άρθρο 17 του Κ.Β.Σ., προβαίνει σε καταμέτρηση, καταγραφή και αποτίμηση στο βιβλίο απογραφών, όλων των στοιχείων της επαγγελματικής του περιουσίας».

Επίσης, ορίζεται ότι: «Η ποσοτική καταμέτρηση των αποθεμάτων και η καταγραφή τους στο βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου γίνεται διακεκριμένα για κάθε αποθηκευτικό χώρο με εξαίρεση τα αποθέματα των αποθηκευτικών χώρων που στεγάζονται στον ίδιο ή σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο με άλλο αποθηκευτικό χώρο τα οποία μπορεί να καταχωρούνται ενιαία για όλους τους εν λόγω αποθηκευτικούς χώρους».

2. Συνεπώς, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, δεν υπάρχει υποχρέωση διακεκριμένης καταχώρισης στο βιβλίο απογραφών της έδρας, των αποθεμάτων αποθηκευτικού χώρου, που βρίσκεται σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο με αυτήν. Ομοίως και στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αποθέματα σε αυτόν, δεν υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης σχετικής μηδενικής εγγραφής στο βιβλίο απογραφών.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο