Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-08-2008 ]

1082682/540/0015/28.8.2008 Υποχρέωση ή μη αναλυτικής καταχώρησης στην απογραφή έναρξης Α.Ε., η οποία προήλθε από μετατροπή Ο.Ε. με τον ν. 2166/1993, των αποθεμάτων που εμφανίζονται στην απογραφή λήξης της Ο.Ε.

(Υποχρέωση ή μη αναλυτικής καταχώρησης στην απογραφή έναρξης Α.Ε., η οποία προήλθε από μετατροπή Ο.Ε. με τον ν. 2166/1993, των αποθεμάτων που εμφανίζονται στην απογραφή λήξης της Ο.Ε.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1082682/540/0015/28.8.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή μη αναλυτικής καταχώρησης στην απογραφή έναρξης Α.Ε., η οποία προήλθε από μετατροπή Ο.Ε. με τον ν. 2166/1993, των αποθεμάτων που εμφανίζονται στην απογραφή λήξης της Ο.Ε.


Απαντώντας στην από 29.7.2008 αίτησή σας σχετικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα
εξής:


1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι ο επιτηδευματίας που πρόκειται να τηρήσει για πρώτη φορά υποχρεωτικά ή προαιρετικά βιβλία τρίτης κατηγορίας συντάσσει απογραφή έναρξης στις προθεσμίες που ορίζονται από τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 17 του Κώδικα αυτού. Όταν δεν υπάρχουν πάγια περιουσιακά στοιχεία ή αποθέματα, αντί της σύνταξης απογραφής έναρξης, καταχωρούνται αναλυτικά τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού στην εγγραφή ανοίγματος των βιβλίων.

2. Ακόμη με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του ν.2166/1993 η εταιρεία που προέρχεται από μετασχηματισμό (π.χ. μετατροπή) άλλης εταιρείας θεωρείται νέο νομικό πρόσωπο και έχει αυτοτελείς υποχρεώσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. (τήρηση νέων βιβλίων κ.λ.π.) (Σχετ. εγκ. 1055240/439/ΠΟΛ.1131/2.5.1995).

3. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι κατά τη μετατροπή Ο.Ε. σε Α.Ε. με τον ν.2166/1993 η μετατραπείσα εταιρεία (Α.Ε.) θεωρείται νέο νομικό πρόσωπο και έχει αυτοτελείς υποχρεώσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. Συνεπώς στην απογραφή έναρξης, η μετατραπείσα εταιρεία (Α.Ε.), πρέπει να καταχωρήσει αναλυτικά τα περιουσιακά της στοιχεία συμπεριλαμβανομένων και των αποθεμάτων και δεν παρέχεται η δυνατότητα συγκεντρωτικής καταχώρησης αυτών με αναφορά στην απογραφή λήξης της μετατραπόμενης εταιρείας (Ο.Ε.).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο