Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-04-2009 ]

1028043/87/9.4.2009 Αποτίμηση στη ρευστοποιήσιμη αξία

(Αποτίμηση στη ρευστοποιήσιμη αξία)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1028043/87/9.4.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Αποτίμηση στη ρευστοποιήσιμη αξία.


Απαντώντας στην από 9/3/2009 αίτησή σας, η οποία διαβιβάστηκε στη Δ/νσή μας με το 1028043/1256/19.3.2009 σημείωμα της Δ/νσης Ελέγχου του Υπουργείου μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι τα αποθέματα, εκτός από τα υπολείμματα, τα υποπροϊόντα και τα ελαττωματικά προϊόντα, αποτιμώνται στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης ή του ιστορικού κόστους παραγωγής τους και της τιμής στην οποία η επιχείρηση μπορεί να τα αγοράσει ή να τα παράγει κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού.

Εάν η τελευταία αυτή τιμή είναι χαμηλότερη από την τιμή κτήσης ή το ιστορικό κόστος παραγωγής, αλλά μεγαλύτερη από την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, τότε η αποτίμηση γίνεται στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία.

2. Ακόμη με την παράγραφο 28.1 της 1118148/936/0015/ ΠΟΛ.3/24.11.1992 εγκυκλίου, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων, διευκρινίστηκε ότι, τα αποθέματα, όπως αυτά προσδιορίζονται στην περίπτωση 3 της παραγράφου 2.2.200 του Ε.Γ.Λ.Σ. (εμπορεύματα, προϊόντα, πρώτες ύλες κ.λπ.), πλην των υπολειμμάτων των υποπροϊόντων και των ελαττωματικών προϊόντων αποτιμούνται κατ' είδος ως εξής:

α) Στην τιμή κτήσης ή του ιστορικού κόστους παραγωγής, αν αυτή είναι χαμηλότερη της τιμής στην οποία η επιχείρηση μπορεί να αγοράσει ή να παράγει τα αποθέματα, κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού.

β) Στην τρέχουσα τιμή αγοράς ή αναπαραγωγής, όταν αυτή είναι μικρότερη της τιμής κτήσης ή του ιστορικού κόστους παραγωγής και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. γ) Στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, αν η τρέχουσα τιμή αγοράς ή αναπαραγωγής είναι χαμηλότερη από την τιμή κτήσης ή το ιστορικό κόστος αλλά μεγαλύτερη από την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία.

3. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι για να αποτιμηθούν τα αποθέματα, πλην των υπολειμμάτων, των υποπροϊόντων και των ελαττωματικών προϊόντων, στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία πρέπει αυτή να είναι μικρότερη από την τρέχουσα τιμή αγοράς ή αναπαραγωγής και η τελευταία να είναι μικρότερη από την τιμή κτήσης ή το ιστορικό κόστος. Σημειώνεται ότι, οι ανωτέρω αξίες (κτήσης, τρέχουσα, ρευστοποιήσιμη) υπολογίζονται κατά το χρόνο λήξης της διαχειριστικής περιόδου π.χ. την 31/12 εκάστου έτους για διαχειριστική περίοδο 1/1 - 31/12 και όχι σε διαφορετικό χρόνο όπως την 9/3/2009 δηλαδή μετά το χρόνο λήξης της διαχειριστικής περιόδου (2008) που αφορά η αποτίμηση όπως αναφέρετε στην αίτησή σας.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, η αποτίμηση των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία με τις προϋποθέσεις που προαναφέρονται δεν αποτελεί αλλαγή μεθόδου αποτίμησης. 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο