Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-03-2009 ]

1021722/92/17.3.2009 Αποτίμηση παραγώγων προϊόντων SWAPS όταν τα βιβλία τηρούνται σύμφωνα με τις αρχές της φορολογικής νομοθεσίας

(Αποτίμηση παραγώγων προϊόντων SWAPS όταν τα βιβλία τηρούνται σύμφωνα με τις αρχές της φορολογικής νομοθεσίας)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1021722/92/17.3.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Αποτίμηση παραγώγων προϊόντων SWAPS όταν τα βιβλία τηρούνται σύμφωνα με τις αρχές της φορολογικής νομοθεσίας.


Με την από 17/2/2009 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι η εταιρεία σας η οποία τηρεί τα βιβλία της σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας έχει συνάψει με χρηματοπιστωτικό ίδρυμα συμφωνία ανταλλαγής επιτοκίων (swaps) για λόγους διαχείρισης κινδύνων και ζητάτε να σας γνωρίσουμε αν υπάρχει από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) υποχρέωση αποτίμησης των εν λόγω παραγώγων στο τέλος της χρήσης λαμβανομένου υπόψη ότι βάσει των διατάξεων του άρθρου 43 γ' του Ν.2190/20 αυτά αποτιμούνται στην εύλογη αξία.

Επί του ερωτήματός σας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992 - ΦΕΚ 84 Α') όπως ισχύουν (άρθρο 12 ν.3301/2004 ΦΕΚ 263 Α') ορίζεται ότι: «Ο επιτηδευματίας που συντάσσει τις Ετήσιες Οικονομικές του Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) τηρεί τα λογιστικά του βιβλία ή με βάση τις αρχές και τους κανόνες των Δ.Λ.Π. ή με βάση τις αρχές και τους κανόνες της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας». Περαιτέρω με την παράγραφο 1.1 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1025/16.2.2005 με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.3301/2004   διευκρινίζεται ότι όταν τα λογιστικά βιβλία τηρούνται σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας το προκύπτον αποτέλεσμα είναι το φορολογικό αποτέλεσμα. Ακόμη με την ίδια παράγραφο επισημαίνεται ότι όταν ο επιτηδευματίας επιλέγει να τηρεί τα λογιστικά του βιβλία σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες των ισχυουσών φορολογικών διατάξεων, για τον επιτηδευματία αυτό δεν προκύπτει από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. καμία πρόσθετη υποχρέωση σε ότι αφορά την εφαρμογή των Δ.Λ.Π.

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κ.Β.Σ. ορίζονται οι κανόνες αποτίμησης των στοιχείων της επαγγελματικής περιουσίας του επιτηδευματία. Με τις εν λόγω διατάξεις αλλά και από καμία άλλη διάταξη του Κ.Β.Σ. δεν ορίζονται κανόνες αποτίμησης των παραγώγων προϊόντων swaps και συνεπώς δεν προκύπτει υποχρέωση αποτίμησής τους στο τέλος της χρήσης.

3. Έπειτα από τα παραπάνω η εταιρεία σας η οποία τηρεί τα λογιστικά της βιβλία σύμφωνα με τις αρχές της φορολογικής νομοθεσίας δεν αποτιμά αυτά στο τέλος της χρήσης. Ο τρόπος αποτίμησης που ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 43 γ' του ν.2190/20 θα ληφθεί υπόψη για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος και τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο