Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-02-2008 ]

1015847/102/0015/19.2.2008 Μηνιαία κατάσταση βιβλίου εσόδων - εξόδων

(Μηνιαία κατάσταση βιβλίου εσόδων - εξόδων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1015847/102/0015/19.2.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Μηνιαία κατάσταση βιβλίου εσόδων - εξόδων.


Απαντώντας στην από 6/2/2008 αίτησή σας, αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν.3052/2002 και ισχύουν από 1.1.2003, οι επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας μηχανογραφικά, εκτυπώνουν μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου που αφορούν οι οικονομικές πράξεις, θεωρημένη μηνιαία κατάσταση στην οποία εμφανίζονται μόνο τα μηνιαία αθροίσματα των αντίστοιχων στηλών του τηρούμενου (αθεώρητου) βιβλίου εσόδων - εξόδων. Κατά πάγια θέση της διοίκησης (έγγραφό μας 1019470/244/0015/12.3.2003) τα δεδομένα της μηνιαίας κατάστασης μπορεί να εκτυπώνονται σε ξεχωριστή σελίδα ανά μήνα, ή να εκτυπώνονται στην ίδια σελίδα, περισσότεροι του ενός μήνες. 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο