Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-07-2006 ]

1050986/401/0015/5/7/2006 Εμφάνιση των υπολοίπων απογραφής στο Ισοζύγιο Γενικού -Αναλυτικών Καθολικών

(Εμφάνιση των υπολοίπων απογραφής στο Ισοζύγιο Γενικού -Αναλυτικών Καθολικών)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1050986/401/0015/5/7/2006


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Εμφάνιση των υπολοίπων απογραφής στο Ισοζύγιο Γενικού -Αναλυτικών Καθολικών.


Απαντώντας στην πιο πάνω αίτησή σας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ΚΒΣ (πδ186/1992) ορίζεται ότι οι επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας με μηχανογραφικό τρόπο υποχρεούνται να εκτυπώνουν μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου που αφορούν οι οικονομικές πράξεις θεωρημένο ισοζύγιο λογαριασμών «Γενικού Αναλυτικών Καθολικών», στο οποίο εμφανίζονται τα προοδευτικά αθροίσματα χρέωσης και πίστωσης των λογαριασμών όλων των βαθμίδων, καθώς και των υπολοίπων αυτών μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα, τα σύνολα των κινήσεων του μήνα, τα συνολικά αθροίσματα χρέωσης και πίστωσης των λογαριασμών, καθώς και τα υπόλοιπα τους (χρεωστικά και πιστωτικά) μέχρι το τέλος του μήνα που αφορούν.

2. Όπως έχει γίνει δεκτό με το 1082430/599/8.11.2002 έγγραφό μας, κατά την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων τα υπόλοιπα απογραφής εμφανίζονται στο ισοζύγιο ως σύνολα κινήσεων μήνα μαζί με τις λοιπές πράξεις του μήνα που έγιναν οι εγγραφές, οπότε θα περιλαμβάνονται στα προοδευτικά αθροίσματα χρέωσης και πίστωσης των λογαριασμών της προηγούμενης περιόδου στην εκτύπωση του ισοζυγίου με τις πράξεις του επόμενου μήνα της καταχώρησης αυτών. Σημειώνεται δε ότι είναι δυνατόν τα υπόλοιπα απογραφής να εμφανίζονται διακεκριμένα κατά χρέωση ή πίστωση αντίστοιχα τόσο στο ισοζύγιο του μήνα που έγιναν οι εγγραφές όσο και στα επόμενα αυτού.

3. Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι εφόσον τις εγγραφές μεταφοράς των υπολοίπων των λογαριασμών της διαχειριστικής περιόδου 1/1-31/12/2005 τις πραγματοποιήσατε στο ημερολόγιο εγγραφών ισολογισμού στις 10/3/2006 (με ημερομηνία καταχώρησης την 1/1/2006), τα υπόλοιπα των λογαριασμών αυτών πρέπει να εμφανίζονται είτε μόνο στο ισοζύγιο των λογαριασμών του μηνός Μαρτίου 2006 μαζί με τις λοιπές πράξεις αυτού του μήνα είτε διακεκριμένα κατά χρέωση και πίστωση τόσο στο ισοζύγιο λογαριασμών αυτού του μήνα όσο και στα ισοζύγια λογαριασμών των επόμενων μηνών.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο