Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-07-2009 ]

1069577/339/21.7.2009 Τόπος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων επιτηδευματία μετά τη λήξη τη διακοπή εργασιών

(Τόπος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων επιτηδευματία μετά τη λήξη τη διακοπή εργασιών)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1069577/339/21.7.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Τόπος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων επιτηδευματία μετά τη λήξη τη διακοπή εργασιών.


 

Με την από 14/7/2009 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι Ε.Π.Ε.. πρόκειται να προβεί σε διακοπή εργασιών και οι εταίροι αυτής θα μετοικήσουν στο εξωτερικό και ρωτάτε που θα διαφυλάσσονται, βάσει των διατάξεων του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) τα βιβλία και τα στοιχεία της εν λόγω Ε.Π.Ε. μετά τη διακοπή εργασιών της στην Ελλάδα.

Σχετικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις του πρώτου και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ ορίζεται ότι τα βιβλία, τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών τηρούνται στην έδρα του επιτηδευματία, με εξαίρεση τα βιβλία, τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά των λοιπών εγκαταστάσεων τα οποία τηρούνται σε αυτές. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τα βιβλία, τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά κάθε διαχειριστικής περιόδου μπορεί να φυλάσσονται σε διαφορετικό τόπο από αυτόν που ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, επιφυλασσόμενων των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 18α του παρόντος Κώδικα.

2. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι για τον τόπο διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων που τηρούνται είτε χειρόγραφα είτε μηχανογραφικά πρέπει να εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος, δηλαδή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μπορεί να φυλάσσονται σε άλλο τόπο εντός της ελληνικής επικράτειας ή στο εξωτερικό, υπό τον όρο να τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών, έπειτα από οποιαδήποτε αίτησή τους, μέσα στις προθεσμίες που τίθενται με την αίτηση των αρχών αυτών, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Όταν ο τόπος αποθήκευσης ευρίσκεται εκτός Ελλάδας, γνωστοποιείται άμεσα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πριν την αποθήκευση, ο τόπος αυτός, καθώς και κάθε μεταβολή του (εγγ.1040126/254/0015/19.5.2008).

Συνεπώς η ημεδαπή Ε.Π.Ε. που πρόκειται να προβεί σε διακοπή εργασιών μπορεί μετά τη λήξη της τελευταίας διαχειριστικής περιόδου δηλαδή και της προθεσμίας υποβολής των οικείων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος να διαφυλάσσει , τα βιβλία, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά εγγραφών των διαχειριστικών χρήσεων για όσο χρόνο διαρκεί η υποχρέωση διαφύλαξής των, σε οποιοδήποτε τόπο είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό π.χ. στον τόπο που θα μετεγκατασταθεί η εταιρεία με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο της παραγράφου αυτής.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο