Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-03-2009 ]

1025764/119/11.3.2009 Τήρηση βιβλίων σε τόπο διάφορο της χωρικής αρμοδιότητας της ΔΟΥ της έδρας

(Τήρηση βιβλίων σε τόπο διάφορο της χωρικής αρμοδιότητας της ΔΟΥ της έδρας)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1025764/119/11.3.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Τήρηση βιβλίων σε τόπο διάφορο της χωρικής αρμοδιότητας της ΔΟΥ της έδρας.Απαντώντας στα ερωτήματα που θέτετε με την από 5-3-09 αίτησή σας, αναφορικά με τον τόπο τήρησης των βιβλίων της έδρας σας και τη δυνατότητα τήρησης αυτών σε λογιστικό γραφείο χωρικής αρμοδιότητας άλλης ΔΟΥ, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21, του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ.186/92) ορίζεται μεταξύ άλλων, ότι:

«Τα βιβλία, τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών τηρούνται στην έδρα του επιτηδευματία, με εξαίρεση τα βιβλία, τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά του υποκαταστήματος που τηρούνται σ' αυτό. Με γνωστοποίηση στον αρμόδιο προϊστάμενο της δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας μπορεί να τηρούνται αυτά σε διαφορετικό τόπο, όταν ο τόπος αυτός βρίσκεται μέσα στη χωρική αρμοδιότητα της αρμόδιας δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ή άλλης δημόσιας Οικονομικής υπηρεσίας που εδρεύει στην ίδια πόλη με εξαίρεση στην περίπτωση αυτή στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. Για την τήρηση αυτών σε τόπο διάφορο από τον ανωτέρω οριζόμενο απαιτείται έγκριση του αρμόδιου προϊσταμένου δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας».

2. Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις:

α) Έχετε τη δυνατότητα τήρησης των βιβλίων της έδρας σας (αρμοδιότητας ΔΟΥ ΙΖ' Αθηνών) σε λογιστικό γραφείο χωρικής αρμοδιότητας άλλης ΔΟΥ (ΙΗ' Αθηνών), με έγκριση του προϊσταμένου της έδρας σας. Η έγκριση αυτή ισχύει για όσο χρόνο ορίζεται από αυτή και δεν απαιτείται η υποβολή γνωστοποίησης κατ' έτος για την τήρησή τους στο λογιστικό γραφείο.

β) Σε περίπτωση τήρησης (απομάκρυνσης) αυτών εκτός της έδρας χωρίς έγκριση του προϊσταμένου της ΔΟΥ, η πράξη αυτή συνιστά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 και βαρύνει τον επιτηδευματία ο οποίος έχει υποχρέωση να εφαρμόζει τις διατάξεις αυτές.

γ) Τα βιβλία της έδρας πρέπει να τηρούνται σε αυτή, ανεξάρτητα από τον τόπο άσκησης της δραστηριότητας της επιχείρησης ή τη μη άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας από αυτή (έδρα).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο