Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-04-2009 ]

1040455/196/0015/24.4.2009 Έτος υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων της παραγράφου 1α' του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. για τον προσδιορισμό του ύψους προστίμου επί εκπροθέσμου υποβολής τους

(Έτος υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων της παραγράφου 1α' του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. για τον προσδιορισμό του ύψους προστίμου επί εκπροθέσμου υποβολής τους)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1040455/196/0015/24.4.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Έτος υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων της παραγράφου 1α' του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. για τον προσδιορισμό του ύψους προστίμου επί εκπροθέσμου υποβολής τους.


Απαντώντας στο ως άνω σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α' του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), όλοι οι επιτηδευματίες καθώς και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού υποβάλλουν κάθε χρόνο στην αρμόδια ΔΟΥ τριπλότυπες καταστάσεις για τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών και από καταβολή ή είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων.

2. Με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1081/28.7.2004 καθορίστηκε παγίως ο χρόνος υποβολής των ως άνω καταστάσεων από 30/9 έως 21/10 κάθε χρόνου, ανάλογα με το καταληκτικό ψηφίο του Α.Φ.Μ. των υπόχρεων σε υποβολή τους.

3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν.2523/1997, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής στοιχείων της παραγράφου 1 του άρθρου 20 μετά το τέλος του έτους που έληξε η προθεσμία υποβολής τους, καθώς και στις περιπτώσεις παράλειψης καταχώρησης αντισυμβαλλομένων ή ανακριβούς καταχώρησης της αξίας, εφόσον οι ανωτέρω παραλείψεις και ανακρίβειες αφορούν μεγέθη συνολικής αξίας πάνω από 14.673 ευρώ, εφαρμόζεται συντελεστής βαρύτητας με αριθμητική τιμή τρία (3). Ο ίδιος συντελεστής ισχύει και σε περίπτωση μη υποβολής στοιχείων, εκτός αν ο υπόχρεος μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εξώδικης επίλυσης της διαφοράς ή άσκησης εμπρόθεσμης προσφυγής υποβάλλει εκπρόθεσμα τα στοιχεία και προκύπτει ότι τα συνολικά μεγέθη είναι μέχρι του ορίου του προηγούμενου εδαφίου, οπότε εφαρμόζεται συντελεστής βαρύτητας ίσος με τη μονάδα.

4. Ειδικά για τις καταστάσεις του ημερολογιακού έτους 2007 με την Α.Υ.Ο.Ο. 1093407/518/0015/ΠΟΛ.1128/26.9.2008, καθώς και με την 1123063/687/0015/10.12.2008 εγκύκλιό μας, δόθηκαν παρατάσεις για την εμπρόθεσμη υποβολή τους, με καταληκτική ημερομηνία την 9η Ιανουαρίου 2009.

5. Ενόψει των ανωτέρω και εφόσον η εμπρόθεσμη υποβολή των εν λόγω συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών παρατάθηκε νομίμως μέχρι και την 9η Ιανουαρίου 2009, ως τέλος του έτους που έληξε η προθεσμία υποβολής τους, για τον προσδιορισμό του προστίμου που επιβάλλεται με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις της περ. ζ' της παρ.6 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 θεωρείται, κατά την έννοια των διατάξεων (Σχετ. έγγραφό μας βαρύτητας που εφαρμόζεται εν προκειμένω είναι το 1097794/795/24.1.2007) ήτοι ο συντελεστής 1 (Σ.Β.=1) σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από το ύψος (μέγεθος) των αξιών των καταστάσεων αυτών. 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο