Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-12-2008 ]

1125892/706/0015/24.12.2008 Επιστροφή προστίμου για εκπρόθεσμη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.

(Επιστροφή προστίμου για εκπρόθεσμη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1125892/706/0015/24.12.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Επιστροφή προστίμου για εκπρόθεσμη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.


Απαντώντας στην από 16.12.2008 αίτησή σας που υπεβλήθη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την οποία ζητάτε τη διαγραφή προστίμου που σας επιβλήθηκε λόγω εκπρόθεσμης υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων που υποβάλλατε στις 4.12.2008, ενώ παράταση δόθηκε στις 10.12.2008 έως τις 9.1.2009, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Δεν προβλέπεται νομοθετικά η διαγραφή ή επιστροφή στον υπόχρεο προστίμου που επιβάλλεται για υφιστάμενες φορολογικές παραβάσεις, εφόσον βεβαιώνεται στο Τμήμα Εσόδων της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή καταβάλλεται σε αυτό.

Συνεπώς, το πρόστιμο που σας επιβλήθηκε και το οποίο κατεβάλατε στις 4.12.2008, ημερομηνία κατά την οποία είχε λήξει, καταρχήν, η προθεσμία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων, πριν δηλαδή το έγγραφο 1123063/687/0015/10.12.2008 με το οποίο δόθηκε παράταση του χρόνου υποβολής των καταστάσεων αυτών έως τις 9.1.2009, κυμάνθηκε στο νόμιμο πλαίσιο των υφιστάμενων κατά το διάστημα εκείνο διατάξεων.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο