Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-10-2008 ]

1096315/535/0015/20.10.2008 Καταχώριση ή μη συναλλαγών στις συγκεντρωτικές καταστάσεις

(Καταχώριση ή μη συναλλαγών στις συγκεντρωτικές καταστάσεις)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1096315/535/0015/20.10.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Καταχώριση ή μη συναλλαγών στις συγκεντρωτικές καταστάσεις.


Με την από 24.9.208 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι ελληνική επιχείρηση ανέλαβε την κατασκευή τεχνικού έργου στην Κύπρο και για το λόγο αυτό έλαβε Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. στην Κύπρο. Στο πλαίσιο των εργασιών της πραγματοποίησε ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών για τα υλικά τα οποία πώλησε στην αντισυμβαλλόμενη κυπριακή επιχείρηση εκδίδοντας τιμολόγιο και ταυτόχρονα για την παροχή υπηρεσιών εξέδωσε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών αναγράφοντας το ελληνικό και το κυπριακό της Α.Φ.Μ./ΦΠΑ και επιβαρύνοντας τη συναλλαγή με Φ.Π.Α. 15%, σύμφωνα με το δίκαιο της Κύπρου. Παράλληλα, προσέλαβε Έλληνα υπεργολάβο ο οποίος δραστηριοποιήθηκε στην Κύπρο για το έργο αυτό και ο οποίος επίσης απέκτησε κυπριακό Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. Ο τελευταίος τιμολόγησε την ελληνική επιχείρηση για την υπηρεσία που της προσέφερε στην Κύπρο εκδίδοντας τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών με αναγραφή του ελληνικού και του κυπριακού ΑΦΜ/ΦΠΑ και με επιβάρυνση ΦΠΑ 15%. Το ερώτημα είναι εάν τα προαναφερθέντα φορολογικά στοιχεία του εργολάβου και του υπεργολάβου καταχωρούνται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών του άρθρου της παρ. α του άρθρου 1 του άρθρου 20 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.). Επί των ανωτέρω σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της περ. α της παρ.1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. ορίζεται η υποχρέωση των επιτηδευματιών και των προσώπων των παρ.3 και 4 του άρθρου 2 του κώδικα αυτού να υποβάλλουν κάθε έτος καταστάσεις, για μηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση πληροφοριών, με τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο ανωτέρω άρθρο και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις. Σύμφωνα δε με τις διατάξεις της περ. γ της παρ.4 του ίδιου ως άνω άρθρου και νομοθετήματος, δεν υποχρεούνται στην υποβολή των καταστάσεων της παρ.1 οι επιτηδευματίες και τα πρόσωπα των παρ.3 και 4 του άρθρου 2 του κώδικα αυτού για τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών εκτός της χώρας καθώς και για τις αγορές αγαθών και υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δεν ασκούν δραστηριότητα εντός της χώρας.

2. Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι εφόσον το εν λόγω τεχνικό έργο εκτελέστηκε στην Κύπρο, πραγματοποιήθηκε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών εκτός της χώρας (θέμα πραγματικό), καμία από τις προαναφερθείσες συναλλαγές δεν περιλαμβάνεται στην συγκεντρωτικές καταστάσεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο